Niet geslaagd voor het toelatingsexamen geneeskunde, wat nu?

Elk jaar nemen heel wat kandidaat-studenten deel aan het toelatingsexamen arts, maar slechts een beperkt deel van hen mag de opleiding geneeskunde starten. Wat doe je als je er niet bij bent?

 • Je kiest een andere opleiding, maar opnieuw deelnemen aan het toelatingsexamen blijft voor jou de bedoeling
 • Of je draait de knop om en je gaat 100% voor een andere opleiding.

Welke van deze opties je ook kiest, het is hoe dan ook belangrijk dat je een andere opleiding vindt die bij je past, die aansluit bij je interesses en ambities en waarvoor je je kan motiveren. Welke masteropleidingen kan je volgen? Welke jobs kan je doen? En… is dat wat jij wil doen?

Een plan B kiezen

Ook als je opnieuw wil deelnemen aan het toelatingsexamen, denk je hier best goed over na. Want wat als je ook bij nieuwe pogingen niet slaagt of niet gunstig gerangschikt bent? Kies dus voor een opleiding waarin je voor jezelf een toekomst ziet.

Bovendien bereidt geen enkele opleiding aan de universiteit je voor op het toelatingsexamen of op de opleiding geneeskunde. Dat is dus geen goede reden om voor een opleiding te kiezen. Volgde je een vooropleiding met weinig wiskunde en wetenschappen en wil je vooral deze tekorten bijwerken, dan kies je misschien beter voor een zevende jaar bijzondere wetenschappelijke vorming (wat je wel aan maar enkele scholen kan volgen). Is dat voor jou niet van toepassing, dan kan je bij het kiezen van een universitaire opleiding rekening houden met deze aandachtspunten.

 • In verschillende opleidingen komen basiswetenschappelijke opleidingsonderdelen (vakken) aan bod, die je zouden kunnen helpen bij het toelatingsexamen. 
 • Welke opleiding je ook kiest, het toelatingsexamen blijft verplicht als je wil overstappen naar de opleiding geneeskunde. 
 • Meteen overstappen naar het tweede deel van het bachelortraject geneeskunde is vanuit geen enkele opleiding mogelijk. Je begint de opleiding geneeskunde bij de start: in het eerste deel van het bachelortraject dus. 
 • Wel is het mogelijk dat je, door te slagen voor opleidingsonderdelen van een andere opleiding, voor een beperkt aantal opleidingsonderdelen van geneeskunde vrijstellingen krijgt. Van opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling krijgt, moet je geen examen afleggen om het diploma geneeskunde te behalen.

Met het oog op deze aandachtspunten kan je aan verschillende opleidingen binnen de gezondheids- en exacte wetenschappen denken. De kans is groot dat een of meerdere jou interesseren, want de meeste hebben wel iéts gemeen met de opleiding geneeskunde.

Van biomedische wetenschappen naar geneeskunde

In de opleiding biomedische wetenschappen bestudeer je de mens in ziekte en gezondheid tot op het moleculaire niveau. Denk bijvoorbeeld aan microbiële infecties, neurologische aandoeningen, genetische afwijkingen… Onderzoek doen staat centraal en je brengt vele uren in het laboratorium door. Veel studenten doctoreren ook. Je komt niet in contact met patiënten, maar je helpt hen wel: je draagt bij aan de ontwikkeling van behandelingen en geneesmiddelen.

Zoals geldt voor alle opleidingen, kan je na het eerste deel van het bachelortraject biomedische wetenschappen niet meteen overstappen naar het tweede deel van het bachelortraject geneeskunde. Wel krijg je een beperkt aantal vrijstellingen:

 • ​voor ‘Celbiologie partim histologie en cytologie’ als je geslaagd was voor ‘Histologie’ én ‘Biomoleculen en cellen’
 • voor 'Celbiologie partim fysiologie' als je geslaagd was voor 'Dierkunde' én 'Biomoleculen en cellen' én 'Histologie
 • voor een deel van ‘Anatomie en radiologische anatomie’ als je geslaagd was voor ‘Anatomie: bewegingsapparaat’ én ‘Anatomie: inwendige organen

Van farmacie naar geneeskunde

Koos je voor geneeskunde deels omdat je graag met mensen omgaat? Apothekers hebben net zoals artsen een sociale functie. Ze begeleiden patiënten en geven hen informatie. Over geneesmiddelen weten ze natuurlijk alles: van de chemische samenstellingen en werkingsmechanismen tot de bereidingswijzen en bijwerkingen. Net zoals geneeskunde is de opleiding farmaceutische wetenschappen sterk beroepsgericht.

Hetzelfde verhaal geldt als voor biomedische wetenschappen. Je kan na het eerste deel van het bachelortraject farmaceutische wetenschappen niet overstappen naar het tweede deel van het bachelortraject geneeskunde, maar krijgt wel een beperkt aantal vrijstellingen:​

 • ​voor ‘Celbiologie partim histologie en cytologie’ als je geslaagd was voor ‘Cellen en weefsels’ 
 • voor ‘Celbiologie partim fysiologie’ als je geslaagd was voor ‘Dierkunde’ én ‘Inleiding tot de fysiologie’ én ‘Orgaanfysiologie en pathofysiologie’

Van revalidatiewetenschappen en kinesitherapie naar geneeskunde

Ook als kinesitherapeut heb je contact met patiënten. Je behandelt en begeleidt hen, zodat ze weer zonder klachten kunnen bewegen. Anatomie komt vanzelfsprekend uitgebreid aan bod in de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Andere geneeskundige vakken komen niet of minder aan bod. En natuurlijk moet je houden van sporten en bewegen.

Overstappen van het eerste deel van het bachelortraject revalidatiewetenschappen en kinesitherapie naar het tweede deel van het bachelortraject geneeskunde is niet mogelijk. Vanuit deze opleiding krijg je één gedeeltelijke vrijstelling:

 • voor een deel van 'Anatomie en radiologische anatomie' als je geslaagd was voor 'Anatomie 1' en 'Anatomie 2'

Van een wetenschappelijke opleiding naar geneeskunde

Ben je bereid verder out-of-the-box te denken, aan opleidingen met een minder uitgesproken medische component? Dan komen ook deze opleiding in aanmerking:

Geen link met geneeskunde meer? Toch wel: deze wetenschappen liggen vaak aan de basis van ontwikkelingen in de gezondheidszorg, al komen deze toepassingen natuurlijk nog niet meteen in het bachelortraject naar voren. In je eerste jaar in een van deze opleidingen krijg je vooral een brede, solide basis in fundamentele wetenschappen aangereikt, die op het toelatingsexamen goed van pas kan komen.

Een deeltijds studiepakket opnemen

Je kan er eventueel voor kiezen om in je eerste jaar niet alle, maar een beperkt pakket opleidingsonderdelen uit het eerste deel van het bachelortraject op te nemen. Dat raden we alleen aan als je een minder wetenschappelijke vooropleiding volgde in het secundair onderwijs (en een zevende jaar bijzondere wetenschappelijke vorming niets voor jou is). Je kiest dan best voor de basiswetenschappelijke opleidingsonderdelen en voor opleidingsonderdelen die je een vrijstelling kunnen opleveren in de opleiding geneeskunde. Vraag hiervoor advies aan de studietrajectbegeleider van de opleiding geneeskunde.

Dat heeft het voordeel dat je tijd vrij hebt om te studeren voor het toelatingsexamen. Maar er zijn ook nadelen. Als je minder dan 27 studiepunten opneemt in een academiejaar, heeft dat gevolgen voor je kinderbijslag en eventueel je studietoelage. En belangrijker nog: als je een beperkt pakket opleidingsonderdelen opneemt, en je slaagt opnieuw niet voor het toelatingsexamen, moet je in je tweede jaar nog opleidingsonderdelen uit het eerste deel van het bachelortraject volgen en zal je het bachelordiploma niet na drie jaar behalen. Je verliest dan veel tijd.

Als je een wetenschappelijke vooropleiding volgde in het secundair onderwijs, raden we je daarom aan om wél alle opleidingsonderdelen uit het eerste deel op te nemen. Je ervaart dan ook wat voltijds studeren aan de universiteit betekent. Vallen je examenresultaten na het eerste semester toch niet mee, dan kan je er nog voor kiezen om in het tweede semester minder opleidingsonderdelen op te nemen.

In elk geval verwachten we dat je je engageert voor de opleidingsonderdelen die je opneemt. Tegen je zin of ongeïnteresseerd in de les zitten, heeft geen nut en is storend voor de docenten en je medestudenten. Bovendien verlies je leerkrediet voor opleidingsonderdelen waarvoor je niet slaagt. Dus: maak van je eerste jaar een positieve ervaring.

Kiespijn?

Je goed informeren over een opleiding is de sleutel tot een goede studiekeuze. De Universiteit Antwerpen organiseert verschillende infomomenten doorheen het jaar. Daar kan je een praatje maken met de docenten en studenten van de opleidingen waartussen je twijfelt.

Hou er ten slotte rekening mee dat er voor veel opleidingen in de eerste helft van september al voorbereidende cursussen georganiseerd worden. Dat zijn korte cursussen die je de kans geven je voorkennis op te frissen, om zo de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs vlotter te laten verlopen. Voor startende studenten in een heel aantal wetenschappelijke opleidingen is er bijvoorbeeld het Overbruggingsonderwijs. Wil je graag deelnemen, probeer dan tijdig je studiekeuze te maken.