Inschrijven en studiegeld voor de master geschiedenis

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding rechtstreeks, na een voorbereidingsprogramma of na een schakelprogramma mag inschrijven voor deze masteropleiding. Een voorbereidende stap (toelating aanvragen) kan nodig zijn.

Mag je starten? Volg de inschrijvingsprocedure van de universiteit.

Toelating tot de master aanvragen

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden. Als je een andere academische bachelor of master dan geschiedenis hebt, kan je eventueel instromen via een voorbereidingsprogramma (al dan niet met bijkomende vrijstellingen op basis van de gevolgde vooropleiding of reeds behaalde credits).

Hoe vraag je toelating aan? Dien via de facultaire helpdesk een dossier in: het behaalde diploma + diplomasupplement. Na goedkeuring ontvang je een toelating voor een geïndividualiseerd traject.

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • werk- of andere praktijkervaring (EVC): volg de EVC-procedure
  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt (EVK): vul het aanvraagformulier vrijstellingen in (let op de deadline!)

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel. Hou er rekening mee dat een creditbewijs in principe slechts 5 jaar geldig blijft. 

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.