Verschil tussen de opleiding handelsingenieur en andere opleidingen

Een studiekeuze maken is niet altijd gemakkelijk. Misschien weet je al dat je 'iets in de economie' wilt doen, maar twijfel je nog tussen verschillende opleidingen.

Ontdek de economische bacheloropleidingen van UAntwerpen

Waarin verschilt de opleiding handelsingenieur van de opleiding toegepaste economische wetenschappen?

Alle opleidingen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie zijn verbredend van aard en bestaan uit opleidingsonderdelen omtrent:

  • bedrijfskunde (accountancy, marketing ...)
  • economie
  • verbredende vakken (recht en onderneming, gedrag en maatschappij ...)
  • kwantitatieve wetenschappen (statistiek en wiskunde)
  • zakelijke communicatie.

Bij de opleiding handelsingenieur komt er een substantiële (30%) technologieleerlijn bij, maar blijft de bedrijfskundige/economische opleiding volwaardig.

De centrale doelstelling van de opleiding handelsingenieur is niet om jou tot een echte technoloog op te leiden. Wel geeft de opleiding een zeer gefundeerde basis in technologie en leren je als student bedrijfskunde/economie te integreren met technologie. Het overbruggen van deze twee werelden, zowel in kennis als manier van denken (want ingenieurs denken vaak anders dan bedrijfskundigen/economisten) moet ervoor zorgen dat 1 + 1 meer dan 2 wordt. 

Bovendien leer je als handelsingenieur ook hoe je maatschappelijk verantwoord met die nieuwe technologieën omgaat. Je leert om op te merken wanneer technologische innovaties niet duurzaam of niet economisch rendabel zijn, zodat dat kan vermeden worden.

Waarin verschilt de opleiding handelsingenieur van de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica?

De opleiding handelsingenieur en handelsingenieur in de beleidsinformatica tonen, zeker in de eerste jaren, verschillende overeenkomsten . Beide opleidingen combineren namelijk een bedrijfskundige/economische opleiding met een substantiële (30%) technologieleerlijn.

  • Bij de opleiding handelsingenieur is die technologieleerlijn klassiek-technologisch. Zo kan je een brug vormen tussen de bedrijfs- en economische activiteiten en de ingenieursaspecten binnen je onderneming.
  • Bij de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica is de technologieleerlijn gericht op informatica. Dankzij jouw kennis van ICT kan je analyses maken van bedrijfseconomsiche probleemsituaties en op zoek gaan naar oplossingen.

In het eerste jaar van je bachelor is het studieprogramma van de opleiding handelsingenieur en handelsingenieur in de beleidsinformatica nog identiek. Na dat eerste jaar kan je dus zonder probleem overschakelen.

Kan ik nog van opleiding veranderen na het eerste jaar?

Als na enkele maanden of na een jaar blijkt dat deze opleiding toch niet is wat jij ervan verwacht had, kan je uiteraard nog steeds een andere studie kiezen.

Als je voor alle opleidingsonderdelen geslaagd bent, heb je al je studiepunten terugverdiend en heeft dit geen enkele invloed op je leerkrediet. Vanuit de opleiding handelsingenieur kan je - als je voor alle 60 studiepunten geslaagd bent - zelfs zonder problemen starten in het tweede jaar van de bachelor TEW: bedrijfskunde, de bachelor TEW: economisch beleid en de bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica.

Ook als je studieresultaten tegenvallen, kan je van studierichting veranderen. Dit wordt je dan soms zelfs aangeraden om te vermijden nog veel meer studiepunten te verliezen. Als dit scenario zich zou voordoen, bekijken onze studiebegeleiders met jou hoe jij het beste jouw studieloopbaan kan plannen.

Opleidingsonderdelen waar je wel voor slaagde, kunnen vrijstellingen opleveren in je nieuwe studierichting. Zeker wanneer je zou veranderen naar een andere opleiding binnen de UAntwerpen, kan je gemakkelijk op die manier worden vrijgesteld voor bepaalde vakken.