Optimalisatie van laadplaatsplanning

Voorbeeld van een masterproef (afstudeerrichting: Supply Chain Engineering)

Handelsingenieur Max Rymen schreef een praktijkgerichte masterproef bij BASF Antwerpen. De masterproef bestudeerde de optimalisatie van de laadplaatsplanning van het aminesbedrijf. 

De thesis omvatte een optimalisatie van de laadplaatsplanning van het aminesbedrijf bij BASF Antwerpen. Het doel was om een duidelijk beeld te schetsen van de 'bottlenecks' en hun oorzaken voor de komende vijf jaar. Vervolgens werd overgegaan op aanbevelingen om deze weg te werken. 

Max startte met de huidige situatie te analyseren op basis van interne data (zoals cijfermateriaal en rapporten), maar ook door in gesprek te gaan met BASF-medewerkers en door een literatuurstudie omtrent 'operations research' uit te voeren, werden de inputs voor het optimalisatiemodel berekend. Een optimalisatiemodel is een theoretisch model dat de uitdagingen voor een bedrijf concreet weergeeft en de mogelijke investeringen kan toetsen, bespreken en evalueren.

Op basis van dat optimalisatiemodel controleerde en bestudeerde Max enkele mogelijke individuele investeringen. Ook werkte Max in een sensitiviteitsanalyse de huidige situatie en twee combinaties aan investeringen uit.

De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek van Max werden gepresenteerd aan BASF.