AI als oplossing voor voorspellend magazijnonderhoud

Voorbeeld van een masterproef (afstudeerrichting: Supply Chain Engineering)

Artificiële intelligentie (AI) is een veelbesproken onderwerp van de laatste jaren en heeft reeds zijn vruchten afgeworpen in verschillende sectoren. Ook in de logistieke sector zijn er allerlei toepassingen. Denk maar aan geautomatiseerde magazijnen met robots, zelfrijdende voertuigen en drones. Handelsingenieur Hanne Ooms onderzocht in haar masterproef de mogelijkheden van artificiële intelligentie als oplossing voor voorspellend onderhoud in magazijnen.

Enkele doelen van voorspellend onderhoud zijn het minimaliseren van

  • De onderhoudskosten van machines, installaties, productielijnen ...
  • Ongeplande stilligtijden van machines door het vroegtijdig voorspellen van defecten.

Hanne: “Op die manier onderscheidt voorspellend onderhoud zich van reactief of preventief onderhoud door in een vroeg stadium defecten op te sporen via sensoren en predictieve modellen.”

Om dit te onderzoeken voerde Hanne niet enkel een literatuuronderzoek uit, maar nam ze ook negen semi-gestructureerde interviews af en analyseerde ze vijf cases van o.a. Katoen Natie en Nike.

Hanne: “Mijn conclusie was dat voorspellend onderhoud tal van opportuniteiten met zich mee kan brengen, niet enkel financieel, maar ook qua veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwaliteitsrisico’s. Toch zijn er ook uitdagingen. Ten eerste is er veel data nodig van voldoende kwaliteit. Ook moet de bedrijfscultuur hierop afgestemd worden door het hoger management. Daarom wordt de technologie voorlopig nog maar zelden toegepast in magazijnen. Echter, met een relevante business case, begeleiding van specialisten en een nauwkeurige kosten-batenanalyse kan de stap naar voorspellend onderhoud voor de meest dure en kritische installaties zeker succesvol zijn.”

Hanne concludeerde dat voorspellend onderhoud een veelbelovende technologie is voor magazijnen.

Hanne: “Allicht daalt de prijs van de nodige sensoren en technologieën in de toekomst, waardoor de investering voor bedrijven realistischer wordt. Zodra enkele bedrijven het risico nemen en met succesverhalen naar buiten komen, zullen ook anderen de sprong durven wagen.”