De voorspellende waarde van rendementen

Voorbeeld van een masterproef (afstudeerrichting: Financial Engineering)

Handelsingenieur Nicholas Matthyssens onderzocht in zijn masterproef of de ‘stock return dispersion’ (de standaarddeviatie van de rendementen van een groep aandelenportfolio’s) bruikbare informatie kon geven over de toekomstige aandelenpremie. Hiervoor maakte hij gebruik van de 25 Europese portfolio’s.

Nicholas: “Om te onderzoeken of de ‘stock return dispersion’ een goede voorspeller was, voerde ik univariate, bivariate, en multivariate lange-termijn voorspellende regressies uit, gebruikmakend van de Ordinary Least Squares methode. Deze kwantitatieve onderzoeksmethoden kreeg ik aangeleerd tijdens mijn opleiding.”

De regressies binnen de genomen steekproef toonden een significant verband aan voor de relatie die Nicholas wou testen. “Maar als de steekproef werd uitgebreid met gegevens van een langere tijdsperiode, was er geen enkele significante relatie meer te bespeuren. Als ik regressies uitvoerde op data buiten de aanvankelijke steekproef, bleek de stock return dispersion enkel een betrouwbare voorspeller voor één maand nadien, maar niet voor de evolutie op één of meerdere jaren.”

Ten slotte ging Nicholas ook nog na of de ‘stock return dispersion’ een economische waarde heeft als voorspeller. “Dat komt er simpel gezegd op neer dat ik onderzocht de gemiddelde investeerder bereid zou zijn te betalen voor het gebruik van het voorspellingsmodel op basis van de ‘stock return dispersion’. Volgens de theorie is een investeerder daartoe bereid als hij voldoende zekerheid heeft dat de opbrengst die hij behaalt in dat geval groter is dan de ‘kostprijs’ om het voorspellingsmodel te kunnen gebruiken, en de opbrengst ook beduidend accurater is t.o.v. een andere waarderingsstrategie.” Uit de berekeningen van Nicholas bleek dat de ‘stock return dispersion’ wel degelijk ook economisch significant is al voorspeller, voor de 25 onderzochte Europese aandelenportfolio’s.