B2C-pakjesleveringen op het werk: pro's en contra's

Voorbeeld van een masterproef (afstudeerrichting: Sustainability Engineering)

Online shoppen zit in de lift. We bestellen alsmaar meer pakjes online en laten die vervolgens thuis leveren. Of op het werk, want daar brengen we ook heel veel tijd door. Handelsingenieur Elnert Coenegrachts onderzocht in zijn masterproef de pro’s en contra’s van B2C-pakjesleveringen op het werk.

De Belgische consument is vertrouwd met online winkelen. In 2017 deed liefst 60% minstens één online aankoop, een stijging van 5% ten opzichte van 2016. De groeiende stroom van thuisleveringen stelt het lastmiletransport echter voor uitdagingen. Bezorgers staan vaak voor een gesloten deur, moeten de dag nadien een nieuwe leverpoging ondernemen, en dit alles vaak geheel gratis voor de klant. Thuisleveringen hebben dus een grote impact op de mobiliteit en het milieu. Uit vorig onderzoek bleek reeds dat alle B2C-pakjesleveringen (thuis, bij afhaalpunten,…) de maatschappij liefst 45 000 euro per dag kosten.

Er bestaat echter een alternatief voor thuisleveringen dat (nog) niet in de academische literatuur voorkomt: persoonlijke pakjesleveringen op het werk. “Die zouden een positieve impact kunnen hebben op de operationele en externe kosten van het lastmiletransport van de pakjes”, vertelt handelsingenieur Elnert Coenegrachts, die het fenomeen in zijn masterproef onderzocht.Belangrijke elementen die daarin meespelen, zijn onder meer de mogelijkheid tot consolidatie en de 100% succesratio van de leveringen.”

Verschillende stakeholders – consument, logistieke speler, overheid – zijn betrokken bij de uitdagingen van het lastmiletransport en de implementatie van oplossingen. Bij B2C-werkleveringen is de werkgever de belangrijkste stakeholder, aangezien hij de finale beslissing heeft om persoonlijke pakjesleveringen op het werk al dan niet toe te laten. Coenegrachts ging daarom na welke elementen de houding van de werkgever ten opzichte van B2C-pakjesleveringen op het werk beïnvloeden, positief en negatief. Hij combineerde daarvoor literatuuronderzoek met een empirische studie bij dertien werkgevers en kantoorverhuurders.

“Op basis van deze twee onderzoeken concluderen we dat werkgevers hoofdzakelijk een positieve houding aannemen door de verbeterde balans tussen werk en vrije tijd die hun werknemers verkrijgen. Een negatieve houding wordt onder meer veroorzaakt door de overlast voor de receptie of logistieke dienst die persoonlijke pakjes veroorzaken. Indien stakeholders het werk als leveringslocatie willen stimuleren, zullen ze rekening moeten houden met de verschillende types werkgevers en inspelen op de elementen die hen beïnvloeden."

Op 20 februari 2019 publiceerde Gazet van Antwerpen de resultaten uit Elnerts masterproef.