Schakelprogramma industriële wetenschappen: biochemie

Je kan voor het schakelprogramma voor industriële wetenschappen kiezen tussen twee trajecten:

 • het standaardtraject met 75 tot 90 studiepunten
 • een verkort traject met ongeveer 60 studiepunten

Het standaardtraject is voor iedereen toegankelijk met een diploma van een professionele bacheloropleiding uit de lijst hieronder. Het verkort traject is enkel voor studenten met dat diploma, die ook

 • 70% of meer behaalden, en
 • slagen in specifieke bekwaamheidsexamens over een hoeveelheid leerinhoud van ongeveer 6 tot 9 studiepunten.

Dit maakt dat uitstekende studenten nog steeds op 1 jaar het schakeltraject kunnen afronden. De andere studenten krijgen een meer uitgebouwd traject, dat meer kansen op succes geeft. Het succesvol afronden van het schakelprogramma geeft je toegang tot de aansluitende master (in dezelfde universiteit).

Overzicht van het aanbod van UAntwerpen

Schakelprogramma's naar de master industriële wetenschappen: biochemie

Van professionele bachelor
Standaard
Verkort
Biomedische laboratoriumtechnologie
Chemie (afstudeerrichting biochemie)
Chemie (afstudeerrichting milieuzorg/milieutechnologie)
77 SP
60 SP
Chemie (afstudeerrichting chemie)
Chemie (afstudeerrichting procestechnologie)
77 SP
Geen toelating

Wil je het verkorte traject volgen? Lees hieronder verder hoe je kan deelnemen aan de bekwaamheidsexamens.

Wil je het standaard traject volgen? Lees hieronder verder onder 'Hoe inschrijven voor het schakelprogramma?'.

Bekwaamheidsonderzoek

Om in aanmerking te komen voor een verkort traject, moet je aan twee voorwaarden voldoen:

 • 70% of meer behalen in je professionele bacheloropleiding, en
 • slagen in specifieke bekwaamheidsexamens over een hoeveelheid leerinhoud van ongeveer 6 tot 9 studiepunten.

Registratie bekwaamheidsexamens

Om deel te nemen aan de deze examens moet je je vooraf registreren via het webformulier. Dit kan vanaf 1 mei. Deadline is de eerste vrijdag van juli van het jaar waarin je je professionele bachelordiploma behaalt. 

Je moet nog geen diploma hebben om te registreren. Je weet op het ogenblik dat je registreert misschien ook je behaald percentage nog niet. Dat is geen probleem. Je kan toch deelnemen aan de examens. Opgelet: slagen in de bekwaamheidsexamens zonder dat je 70% of meer haalde, is niet voldoende is om in aanmerking te komen voor het verkorte traject!

Na registratie krijg je per mail al informatie over je studiemateriaal.

Datum bekwaamheidsexamens

De examens gaan door tijdens de tweede zittijd van het betrokken jaar waarin je afstudeert als professionele bachelor (periode eind augustus, september).

Onderwerpen van de bekwaamheidsexamens

Schakelprogramma naar de master industriële wetenschappen: biochemie:

 • Statistiek
 • Instrumentele Analyse

Infosessie

Plan je deel te nemen aan de bekwaamheidsproeven? Neem dan deel aan de infosessie op woensdag 3 juli 2024 om 10 uur in lokaal g.T.105 op Campus Groenenborger

Je krijgt ter plekke informatie over:

 • het opzet van de bekwaamheidsproeven,
 •  de leerstof die je moet studeren voor de bekwaamheidsproeven,
 •  de examendata en -locaties,
 •  het beschikbare studiemateriaal (cursus, boek…).

Je krijgt ook de gelegenheid vragen te stellen op de infosessie.
Als je niet aanwezig kan zijn op de infosessie, ontvang je de nodige informatie via mail. Met andere vragen kan je terecht bij de helpdesk.

Vergeet je niet te registreren voor deelname aan de bekwaamheidsexamens. Deelnemen aan de infosessie is niet voldoende!

Hoe inschrijven voor het schakelprogramma?

Je kan je al inschrijven nog vóór je hebt deelgenomen aan de bekwaamheidsproef via https://uantwerpen.be/inschrijven. Ook als je gewoon het standaardtraject wil volgen, kan je inschrijven via deze link.

Klik door naar ‘Inschrijven als nieuwe student’ en volg dan de instructies om je online aan te melden. Je leest daar hoe het inschrijvingsproces in detail verloopt.

Ben je al ingeschreven?

 • Niet geregistreerd voor de bekwaamheidsproef? Dan geven we je het standaardtraject als studieprogramma. Je ontvangt een e-mail van zodra dat gebeurd is.
 • Wel geregistreerd voor de bekwaamheidsproef? Dan wachten we op het resultaat (d.w.z. een bewijs van je behaald percentage in je professionele bacheloropleiding, en het resultaat op je bekwaamheidsexamens). In functie daarvan stelt de onderwijsadministratie je  studieprogramma samen. We kunnen dus maar net voor de start van het academiejaar bevestigen of je in aanmerking komt voor het verkorte traject.

Nog vragen?

Stel je vraag via onze helpdesk:

Wij helpen je zo snel mogelijk verder. Hou er rekening mee dat je tijdens de zomermaanden iets langer zal moeten wachten op een antwoord.

Schakelen naar industriële wetenschappen

Infosessie