Inschrijven en toelatingsproef

1: Toelatingsvoorwaarden

Lees de toelatingsvoorwaarden (Mag je starten?) en ontdek of je rechtstreeks mag starten aan de opleiding of kan deelnemen aan de toelatingsproef.

2: Toelatingsproef voor niet-juristen

De toelatingsproef vindt plaats op:

  • donderdag 9 juli 2020 om 9 uur op de Stadscampus in lokaal C.003
  • vrijdag 11 september 2020 om 9 uur op de Stadscampus in lokaal C.204

Voorafgaand aan de toelatingsproef van 11 september 2020 vinden voorbereidende colleges plaats. De colleges vinden plaats op dinsdag 1 september, woensdag 2 september, maandag 7 september en dinsdag 8 september, telkens van 19 tot 21.30 uur op de Stadscampus in lokaal C.003.

Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht bij het opleidingssecretariaat: jeanine.mertens@uantwerpen.be of T +32 3 265 54 46.

De toelatingsproef staat onder toezicht van prof. dr. Elly Van de Velde en coördinator van het programma: prof. dr. Bruno Peeters.

3: Inschrijven aan de universiteit

Volg de procedure om in te schrijven aan de Universiteit Antwerpen.

Op maandag 21 september 2020 vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats om 18 uur op de Stadscampus in lokaal C.003.

Programma op maat via creditcontract

Eén of enkele opleidingsonderdelen uit het programma volgen, kan via een creditcontract. Je kan inschrijven met een creditcontract voor opleidingsonderdelen die ook in de initiële master in de rechten voorkomen.

Dien je aanvraag hiervoor in bij de Studentenadministratie via het formulier voorafgaande toelating.

Werken en studeren combineren

Geregistreerde werkstudenten bij het Centrum voor Werken en Studeren (Centrum West) krijgen bijkomende faciliteiten aangeboden naast het reguliere onderwijsaanbod.

Studiegeld

Onderstaande bedragen gelden voor het academiejaar 2021-2022.

Het studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt en kan elk academiejaar wijzigen.  Lees zeker de uitgebreide pagina over het studiegeld om onder andere meer te vernemen over de manier van betalen.

Voor deze opleiding betaal je een vast bedrag van 200 euro én 50 euro per studiepunt dus 3200 euro als je 60 studiepunten opneemt.

Het studiegeld van het lopende academiejaar kan je raadplegen op de uitgebreide pagina over het studiegeld.