Side header image

Inschrijven en toelatingsproef

1: Toelatingsvoorwaarden

Lees de toelatingsvoorwaarden (Mag je starten?) en ontdek of je rechtstreeks mag starten aan de opleiding of kan deelnemen aan de toelatingsproef.

2: Toelatingsproef voor niet-juristen

De toelatingsproef vindt plaats op:

  • donderdag 9 juli 2020 om 9 uur op de Stadscampus in lokaal C.003
  • vrijdag 11 september 2020 om 9 uur op de Stadscampus in lokaal C.204

Voorafgaand aan de toelatingsproef van 11 september 2020 vinden voorbereidende colleges plaats. De colleges vinden plaats op dinsdag 1 september, woensdag 2 september, maandag 7 september en dinsdag 8 september, telkens van 19 tot 21.30 uur op de Stadscampus in lokaal C.003.

Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht bij het opleidingssecretariaat: jeanine.mertens@uantwerpen.be of T +32 3 265 54 46.

De toelatingsproef staat onder toezicht van prof. dr. Elly Van de Velde en coördinator van het programma: prof. dr. Bruno Peeters.

3: Inschrijven aan de universiteit

Volg de procedure om in te schrijven aan de Universiteit Antwerpen.

Op maandag 21 september 2020 vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats om 18 uur op de Stadscampus in lokaal C.003.