Dien een projectvoorstel in voor het IP van de master opleidings- en onderwijswetenschappen

Projectvoorstel voor het interdisciplinair project indienen

Het indienen van een projectvoorstel verloopt steeds elektronisch via het online formulier. U wordt gevraagd om drie onderdelen te vervolledigen:

  • Deel 1: opgeven contactgegevens. Deze gegevens komen grotendeels overeen met de informatie die u in deel 1 en 2 van het projectvoorstel opgeeft.
  • Deel 2: opladen projectvoorstel. U vindt het sjabloon hier. Bij voorkeur is het projectvoorstel kleiner dan 2 MB.
  • Deel 3: akkoord gaan met enkele projectafspraken tussen de externe opdrachtgever en de opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen.

De projectvoorstellen worden uiterlijk op 15 mei ingewacht. Indien deze datum op een zaterdag of een zondag valt, wordt de deadline verdaagd tot de daaropvolgende maandag om 12.00u.

Met bijkomende vragen kunt u steeds contact opnemen met één van de verantwoordelijken: