Sociale Wetenschappen

Honours Programma

Voor studenten voor wie het iets meer mag zijn...


Heb jij (straks) je eerste bachelor van je studies sociale wetenschappen succesvol afgerond, of volg je een schakel- of voorbereidingsprogramma, en ben je op zoek naar een bijkomende uitdaging waarmee je jezelf kunt onderscheiden?

Wil je méér dan wat je normale studieprogramma te bieden heeft?

Dan is het FSW Honours programma wellicht iets voor jou!

In dit programma krijg je de mogelijkheid om je blikveld te verruimen, kennis te verdiepen en praktijkervaring op te bouwen. Dat geeft je ongetwijfeld dat streepje voor, wanneer je de arbeidsmarkt of de wetenschappelijke wereld wil betreden. Voor potentiële werkgevers is succesvolle deelname aan een honours programma een indicatie voor (extra) werklust, vastberadenheid en inhoudelijke interesse in bepaalde subthema’s.

Isaura over het FSW Honours Programma

Proeven van de academische wereld

Hanna over het FSW Honours Programma

Of je nu wil verdergaan in de academische context of daarbuiten, zoals bijvoorbeeld HR

Stel je eigen programma samen

Het FSW honours programma biedt een ruim aanbod aan extra leer- en ervaringstrajecten die jou als gemotiveerde (bachelor)student de kans bieden je talenten gericht te ontwikkelen, je academische vaardigheden aan te scherpen en je maatschappelijk engagement als sociale wetenschapper in spe verder te ontplooien. Jij kiest het traject dat het beste bij jou past.

Jouw zelf samengestelde programma omvat minimaal 12 studiepunten die je in principe opneemt in je 2e en 3e bachelorjaar, dan wel in je 3e bachelor of schakel-/voorbereidingsjaar en masterjaar. Die studiepunten verzamel je door een keuze te maken binnen vier onderdelen:

Verdieping (3 ECTS)

Binnen dit onderdeel gaat het om inhoudelijke verdieping binnen de eigen opleiding. Je kan je verdiepen in een thema, maar evenzeer in een methodologie. Verschillende docenten bieden een verdiepingsmodule aan bij een bestaand (plicht)vak, maar je kan zelf ook een voorstel doen aan een docent door wiens vak je begeesterd bent en zo een individueel begeleid traject uitstippelen. Het opnemen van een extra keuzevak uit het FSW aanbod behoort ook tot de mogelijkheden.

Verbreding (3ECTS)

Dit onderdeel noopt je om over de muurtjes van de eigen wetenschappelijke discipline te kijken. Zo kan je een extra verbredend en interdisciplinair korfvak opnemen, of een opleidingsonderdeel volgen aan een andere faculteit. Maar ook het volgen van een Massive Open Online Course (MOOC), onder begeleiding van een docent of assisent kan hier bijvoorbeeld een optie zijn, of het Studium Generale, als je dit niet reeds opnam binnen je vaste programma.

Praktijkervaring (3 ECTS)

Praktijkervaring op de werkvloer kan je binnen het honours programma op verschillende manieren bekomen. Bijvoorbeeld door een onderzoeksstage binnen een onderzoeksgroep aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, een professionele stage bij een bedrijf, overheidsinstelling of middenveldorganisatie, door als student-assistent aan de slag te gaan bij één van je docenten, of door een Community Service Learning (CSL) traject op te nemen, zoals dat universiteitsbreed aangeboden wordt als annex bij de korfvakken.

Innovatie & Organisatie (3 ECTS)

Van de deelnemers aan het FSW honours programma wordt tot slot ook verwacht dat ze niet enkel hun individuele creativiteit en organisatietalent tonen, maar dat zij ook in staat zijn iets samen met anderen op poten te zetten. Daarom staan deelnemers aan het FSW honours programma zelf in voor de organisatie van een jaarlijks “Honours Event”. Welke inhoudelijke invulling dit “Honours Event” krijgt, wordt jaar-na-jaar, in overleg met jullie, beslist.

Binnen de onderdelen verdieping, verbreding of praktijkervaring, kan je eventueel nog extra studiepunten opnemen, tot een maximum van in totaal 18 studiepunten.

Bij de start van jouw honours programma stel je, in overleg met de coördinatoren, je eigen traject samen en bespreken we de timing waarmee je de onderdelen gaat opnemen. Op het einde van je traject, verwerf je een getuigschrift, aangehecht aan je diploma. Dit certificaat vermeldt elk opgenomen onderdeel van het FSW honours programma, inclusief een concrete verwijzing naar de opgenomen vakken/lezingen/summer school/stage …, het aantal opgenomen credits en hoe die werden behaald. Ontdek het volledige programma in detail


[Terug naar boven]

Wie zoeken we en hoe kunnen wij jou vinden?

Studentenprofiel

Het FSW honours programma mikt op gemotiveerde studenten met tijd en ‘goesting’ om meer uit hun studie en uit zichzelf te halen.

Je hoeft niet noodzakelijk ‘excellentie’ over de hele lijn te hebben bewezen. We willen je, door je toe te laten tot het FSW honours programma, de kans bieden om te gaan excelleren, door je te laten werken op thema’s die jou écht liggen en waarin jij je wil bekwamen. Tijdens je honours traject is het wel zaak je te bewijzen. Voor een module binnen het FSW honours programma ben je maar geslaagd (PASS) vanaf een 12/20. Behaal je die niet (FAIL), dan eindigt bij die module je traject.

Wat we dus bovenal verwachten is dat je blijk geeft van een specifieke interesse en een drang naar meer. Goede studieresultaten, zeker in het domein waarin jij je wil verdiepen, zijn daarbij een troef, maar geen absolute vereiste. De selectie gebeurt in de eerste plaats op basis van interesse en motivatie.

Daarnaast stellen we, zoals gezegd, wel een belangrijke vereiste. Om toegelaten te worden tot het FSW honours programma moet je ingeschreven zijn voor één van de bacheloropleidingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen én met succes het 1ste bachelorjaar hebben afgerond. Ook schakelstudenten of studenten in een voorbereidingsprogramma aan deze faculteit kunnen zich aanmelden voor het FWS honours programma.

Benieuwd wat je voorgangers van het FSW honours programma vonden? Laat je overtuigen/inspireren door hun testimonials!


Aanmelding

Aanmeldingen voor het FSW honours programma worden idealiter ingewacht in de loop van de maand mei indien je het programma wil aanvatten bij het begin van het eerste semester, en in december als je in het tweede semester wil starten, maar zijn eigenlijk doorlopend tijdens het academiejaar welkom. We bekijken samen wanneer je het traject kan aanvatten.

Je meldt je aan door middel van een korte introductiemail, gericht aan de coördinatoren: Anne Bergmans en Ann Crabbé. Vermeld hierin naast je drijfveren ook wat je studiesituatie is: in welk jaar studeer je, hoe zie je de timing van het opnemen van de onderdelen van het FSW honours programma? Heb je al concrete ideeën over hoe je traject er zou moeten, uitzien, geef ze zeker mee. Heb je nog vooral veel vragen? Prima, dan gaan we daarmee aan de slag.

Na een verkennend gesprek met de coördinatoren en mogelijks ook reeds met andere docenten voor een individueel begeleid traject of stage, wordt je uitgenodigd alles nog even op een rijtje te zetten in een motivatiebrief. Vermeld daarin nog eens expliciet waarom jij het FSW hnours programma wil aanvangen, welke je rode draad doorheen dat traject zal zijn en hoe je dat concreet zal invullen. Na goedkeuring van dat traject door de coördinatore kan je aan jouw FSW honours traject beginnen!

Desgewenst, bemiddelen we ook tussen jou en de docenten bij wie je een vak zou willen volgen. Laat ons gerust weten waar je wat hulp zou kunnen gebruiken!

Bekijk in detail het volledige toelatings- en aanmeldingsproces


[Terug naar boven]

Benieuwd naar de ervaringen van studenten in het FSW Honours Programma?

Bekijk hier enkele getuigenissen!

Infosessies over het FSW Honours Programma

Krijg je graag meer informatie over het FSW Honours programma? Op deze pagina kan je nagaan of er binnenkort een infosessie gepland staat. Je kan er ook de opnames van afgelopen online infosessies bekijken.

[Terug naar boven]


Meer weten?


Neem rustig de "veelgestelde vragen" door, en/of contacteer de academische coördinatoren van het Honours programma:

Ann Crabbé & Anne Bergmans 


​​