Voor studenten voor wie het iets meer mag zijn...

Sommige studenten willen of kunnen meer dan anderen. Ze zijn op zoek naar een bijkomende intellectuele uitdaging, willen zich nog meer verdiepen in de sociale wetenschappen, en gaan graag verder dan wat het normale bachelor-curriculum hen te bieden heeft. Voor deze sterke en ambitieuze studenten richt de Faculteit Sociale Wetenschappen een honours programma in.

Het honours programma (HP) zit te paard tussen het laatste bachelorjaar en het masterjaar. Studenten die met goed gevolg hun 2de bachelor hebben afgewerkt, of die met succes een schakelprogramma aan het afwerken zijn, komen er voor in aanmerking. Ze stellen zich kandidaat en worden op basis van hun studieresultaten, motivatie en creativiteit door de betrokken docenten geselecteerd. Het HP wil immers iets speciaals zijn, bedoeld voor een klein groepje van studenten.

Het programma bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt er samen rond één thema gewerkt. We lezen, workshoppen, organiseren lezingen en houden discussies over een centraal thema dat doorheen alle sociaal-wetenschappelijke disciplines snijdt. In het tweede deel worden de studenten vrij gelaten om zelf een lessenreeks, lezingen of summerschool naar keuze te gaan volgen. Het derde deel, we zijn ondertussen in het masterjaar aanbeland, volgen de studenten een stage, dat kan een onderzoekstage zijn bij één van de onderzoeksgroepen die de faculteit rijk is, of een professionele stage bij een externe organisatie.

Het HP wil niet alleen meer prikkels geven aan een klein groepje studenten door hun wetenschappelijke kennis en analytische competenties verdiepen, het wil ook de intellectuele nieuwsgierigheid aanzwengelen en studenten sociale en organisatorische vaardigheden bijbrengen.

Meer weten?

Contacteer gerust de academische coördinatoren van het Honours programma:

prof. dr. Stefaan Walgrave

prof. dr. Jorg Kustermans