Leuk aan deze opleiding

Studiereis naar Nederland

Op de tweejaarlijkse Nederlandreis gaan de tweede- en derdejaars op studiereis naar het Leiden van Nicolaas Beets en het Amsterdam van de Tachtigers, F. Bordewijk en A.F.Th. van der Heijden. Vorige editie stond er onder meer een rondrit langs het IJsselmeer op het programma.

Reis je met ons mee?

Coronaproof de stad verkennen

Op de onthaaldag voor de eerstejaars taal- en letterkunde en de schakelstudenten meertalige professionele communicatie ontdekten ze in kleine groepjes de stad onder begeleiding van hun mentor. Onderweg kregen de studenten via hun smartphones filmpjes te zien van hun docenten en beantwoordden ze interactieve quizvragen.

Nederlands-eerstedag.jpg

Neerlandici-Quiz

Elk jaar organiseren we voor onze studenten Nederlands een ludieke quiz waarbij de proffen ook deelnemen. Zo’n beetje à la De Pappenheimers, maar dan nog veel beter. Zelfs de corona-Kerstquiz vorig jaar was een schot in de roos. ;-)

Olympiade Nederlands

Onze universiteit organiseerde vorig jaar voor de eerste keer de Nederlands Olympiade, samen met de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vlaamse en Nederlandse studenten uit de derde graad van het secundair onderwijs namen het daarin tegen elkaar op.

Fotograaf: Sam Asaert


Na een schriftelijke proef bleven er 7 finalisten over. Zij kregen hulp van een professor Nederlandse taal- of letterkunde om een echt onderzoek te voeren.

Het onderzoek van Polly Jean Hollanders naar dt-fouten kon de jury het meest overtuigen. Ze speurde in haar eigen chatgeschiedenis naar dt-fouten en analyseerde die door inzichten uit de psycholinguïstiek, de taalkunde en de statistiek te combineren.