Wat mag ik verwachten?

Letterkunde

We benaderen de literatuur van de middeleeuwen tot vandaag als een springlevende traditie. We bestuderen verhalen, poëzie en toneel in hun maatschappelijke en historische context. Prominente thema’s die daarbij aan bod komen, zijn o.a. kolonialisme, migratie, natievorming, gender, boekdrukkunst, religie en de evolutie van orale naar digitale media. Al op bachelorniveau kan je je specialiseren via oefeningen, keuzevakken en -modules. Het resultaat van deze studieprojecten zijn vaak ook buiten de opleiding zichtbaar in de vorm van bloemlezingen, tekstedities of een (web)tentoonstelling.

Taalkunde

Taalkunde is een beetje zoals puzzelen of het kraken van een code: elk stuk heeft zijn plaats en functie, en elke talige uiting beantwoordt aan een systematiek die je kan blootleggen. Binnen Nederlandse taalkunde gaan we die uitdaging aan voor alle taalniveaus: we bestuderen de klanken, de woordbouw, de zinsbouw en de betekenis en communicatieve functie van zowel gesproken als geschreven taal. Met dat laatste maken we de overgang van taal als systeem naar taal in gebruik. Talen zijn sowieso niet stabiel, zielloos of homogeen: de studie van taalvariatie toont ons  hoe gelaagd en grillig taal wel kan zijn en hoe taalgebruikers continu keuzes maken. 

Taalbeheersing

In hoeverre beheers je de finesses en ken je de rijkdom van het Nederlands? Na je studies moet je aan de slag kunnen als professionele taal- en tekstverwerker: (eind)redacteur, copywriter of corrector in uitgeverijen, marketingbureaus en redacties; leerkracht, journalist, radio- of tv-presentator, (pers)woordvoerder, communicatie-adviseur,... In de 3 modules taalbeheersing willen we zowel je lees- en luister- als spreek- en schrijfvaardigheden naar een hoger niveau tillen. We hebben aandacht voor uitspraak en presentatietechnieken, maar leren je ook de kneepjes van de journalistiek en zorgen ervoor dat het schrijven van die masterscriptie in het laatste jaar een eitje wordt. “Als je iets niet helder en eenvoudig kan uitleggen, heb je het zelf niet begrepen”: hét adagium voor deze module.

Nederlands studeren

Zin gekregen om Nederlandse taal- en letterkunde te studeren? Bekijk het studieprogramma Nederlandse taal- en letterkunde + één andere taal of theater-, film- en literatuur-wetenschap.