De impact van de financiële crisis op schoolresultaten

Voorbeeld van een masterproef

In 2007-2009 kende Europa een grote financiële crisis. Europese economieën stortten in, de werkloosheid steeg, internationale handelsactiviteiten namen af … De impact van de crisis was voelbaar op verschillende domeinen van de samenleving. Wat was de invloed op schoolresultaten van Europese scholieren? In zijn masterscriptie onderzocht student César Clinck (TEW: economisch beleid) dit voor de landen Hongarije, Duitsland en Letland.

César: "Op basis van bestaande literatuur kwam ik op mogelijke negatieve effecten van een crisis op onderwijsprestaties. Wanneer ouders werkloos worden ten gevolge van een crisis, is er bijvoorbeeld minder huishoudelijk budget en is er dus ook minder geld voor schoolmateriaal of bijlessen. Tegelijk zullen kinderen in zo'n gevallen sneller een bijbaantje zoeken, waardoor er minder tijd overblijft om te werken voor school."

César ging na of die hypothese klopte, door lees- en wiskunderesultaten van de PISA-test te analyseren. Dat is een gestandaardiseerde test die 15-jarigen over heel Europa aflegden. César vergeleek de resultaten tussen 2006 en 2012, om zo te zien of er een evolutie merkbaar is voor, tijdens en na de crisis.

Dat bleek inderdaad zo te zijn. César: "De crisis heeft wel degelijk een negatief effect op de schoolresultaten van leerlingen. Meer nog, op basis van de resultaten blijkt dat meisjes relatief meer benadeeld zijn in tijden van crisis in vergelijking met jongens. Gewoonlijk scoren meisjes beter in taal terwijl jongens sterker zijn in wiskunde. Door de crisis vergroot die genderkloof voor wiskunde, terwijl voor taal de voorsprong van vrouwelijke studenten slinkt ten opzichte van hun mannelijke collega’s.