De genderpensioenkloof in België

Voorbeeld van een masterproef

In haar thesis analyseerde studente Sarah (TEW: economisch beleid, 2021) de genderpensioenkloof tussen mannen en vrouwen in België aan de hand van de Survey for Health, Ageing, and Retirement in Europe.

Sarah: " Voor mensen op leeftijd is hun pensioen vaak de enige bron van inkomsten. Toch beginnen velen pas echt na te denken over hun pensioen wanneer ze de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar naderen. Wat ze niet beseffen, is dat de grootte van hun pensioen al voor een groot deel bepaald wordt door de keuzes die ze tijdens hun carrière maken. Bovendien hebben kenmerken zoals beleid, het pensioenstelsel, genderrollen en de arbeidsmarkt allemaal een effect op de genderpensioenkloof.”

Sarah concludeert dat het grootste deel van de voorspelde pensioenkloof niet kan worden verklaard door verschillende kenmerken tussen de seksen. "Tot nu toe is geen enkel land erin geslaagd om deze kloof met succes te dichten."