Ongelijkheid in de gezondheidszorg bij ouderen

Voorbeeld van een masterproef

In de gezondheidszorg geldt normaal gezien het principe 'equal treatment for equal needs', oftewel: 'gelijke behandeling voor gelijke noden'. Hoe sterk gaat dat principe op voor 50+'ers in Europa? Dat onderzocht masterstudente Lore Heylen (TEW: economisch beleid) in haar masterproef.

Lore: "Ik bestudeerde hiervoor data van de Survey of Health Ageing and Retirement in Europe. Die survey kijkt hoe vaak ouderen op doktersbezoek gaan en opgenomen worden in het ziekenhuis. Ik gebruikte die data om te bekijken of er ongelijkheid was op die twee vlakken."

Dat bleek in de meeste Europese landen het geval te zijn. Lore: "Rijke mensen zullen sneller een huisarts contacteren dan armere mensen met dezelfde klachten. Hetzelfde geldt voor ziekenhuisbezoeken: in meer dan de helft van de Europese landen die ik bestudeerde, was de kans groter dat iemand naar het ziekenhuis zou gaan als die ook rijk was."

Lore concludeert daarom dat er zelfs in Europa, waar gezondheidszorg in de meeste landen zo goed als volledig wordt gedekt, nog ongelijkheid is op vlak van gezondheidszorg.