Studieprogramma van de major wijsbegeerte

Je kan, in plaats van het volledige bachelortraject wijsbegeerte te volgen, een major wijsbegeerte (120 studiepunten) combineren met een minor (60 studiepunten) uit een andere opleiding.

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de wijsbegeerte - major
Academiejaar :
Het voltijdse modeltraject 'Bachelor in de wijsbegeerte - major' bestaat uit 120 studiepunten filosofische opleidingsonderdelen (40 studiepunten per jaar) en 60 studiepunten van een andere bacheloropleiding:
a) Geschiedenis OF
b) Taal- en letterkunde OF
c) Rechten OF
d) Politieke en sociale wetenschappen.
Meer info over deze minores vindt u onderaan.

Voor een minor in een andere UA-opleiding neem je contact op met de studietrajectbegeleider.

Modeltraject deel 1

Vaardigheden

Academische en filosofische basisvaardigheden6sp1e+2e sem
De Munck, Marlies
 

Geschiedenis van de wijsbegeerte

Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte6sp2e sem.
Lemmens, Willem
 

Systematische wijsbegeerte

Logica met oefeningen6sp1e sem.
Myin, Erik
Zahidi, Karim
Ken- en wetenschapsleer6sp2e sem.
Leuridan, Bert
Ethiek6sp1e sem.
Desmond, Hugh
Cultuurfilosofie6sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
 

Lectuur van filosofische auteurs

De student kiest in deel/jaar 1 of 2 één Seminarie moderne filosofische auteurs en één Seminarie hedendaagse filosofische auteurs

Seminarie moderne filosofische auteurs 13sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 13sp1e sem.
Zahidi, Karim
 
Seminarie moderne filosofische auteurs 23sp1e sem.
Lemmens, Willem
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 23sp2e sem.
Van Eekert, Geert
 

Modeltraject deel 2

Vaardigheden

Mondelinge oefeningen6sp1e+2e sem
Schaubroeck, Katrien
Schriftelijke oefeningen6sp1e+2e sem
Leuridan, Bert
 

Geschiedenis van de wijsbegeerte

Hedendaagse continentale wijsbegeerte6sp2e sem.
Cools, Arthur
Hedendaagse analytische wijsbegeerte6sp1e sem.
Cuypers, Stefaan
 

Systematische wijsbegeerte

Wijsgerige psychologie6sp2e sem.
Myin, Erik
Sociale en politieke filosofie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
 

Filosofische keuzeopleidingonderdelen

De majorstudent kiest in deel/jaar 2 of 3 één opleidingsonderdeel (6 studiepunten)

Bio-ethics6sp2e sem.
Hens, Kristien
Jodendom en filosofie6sp1e sem.
Liska, Vivian
Techniekfilosofie6sp2e sem.
Cools, Arthur
Filosofie van de economie6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
Filosofie van de muziek6sp1e sem.
De Munck, Marlies
Media-ethiek6sp2e sem.
Hens, Kristien
Feministische filosofie6sp1e sem.
Van Brabandt, Petra
 
Kunstfilosofie6sp1e sem.
Cools, Arthur
Taalfilosofie6sp2e sem.
Leuridan, Bert
Filosofie van de religie6sp1e sem.
Van Herck, Walter
Toegepaste ethiek6sp1e sem.
Desmond, Hugh
 

Lectuur filosofische auteurs

De student kiest in deel/jaar 1 of 2 één Seminarie moderne filosofische auteurs en één Seminarie hedendaagse filosofische auteurs

Seminarie moderne filosofische auteurs 13sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 13sp1e sem.
Zahidi, Karim
 
Seminarie moderne filosofische auteurs 23sp1e sem.
Lemmens, Willem
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 23sp2e sem.
Van Eekert, Geert
 

Korf verbredende opleidingsonderdelen

De korf verbredende opleidingsonderdelen worden universiteitsbreed aangeboden aan tweede en derde bachelorstudenten maar maken geen deel uit van het modeltraject bachelor wijsbegeerte. Studenten kunnen opleidingsonderdelen uit deze korf extra aan hun studieprogramma toevoegen.

Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Lauwers, Dirk
Van Praag, Lore
Vandepitte, Ewoud
Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Verbist, Gerlinde
Cantillon, Bea
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Community service learning3sp1e+2e sem
Verbist, Gerlinde
 
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
 

Modeltraject deel 3

Vaardigheden

Bachelorproef12sp2e sem.
Voortgangsseminarie bachelorproef3sp1e+2e sem
 

Actief pluralisme en interculturaliteit

Student kiest 1 opleidingsonderdeel uit de volgende lijs (3 studiepunten):

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
Ferrando, Tomaso
 

Systematische wijsbegeerte

Metafysica6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
 

Filosofische keuzeopleidingsonderdelen

De majorstudent kiest in deel/jaar 2 of 3 één opleidingsonderdeel (6 studiepunten)

Bio-ethics6sp2e sem.
Hens, Kristien
Jodendom en filosofie6sp1e sem.
Liska, Vivian
Techniekfilosofie6sp2e sem.
Cools, Arthur
Filosofie van de economie6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
Filosofie van de muziek6sp1e sem.
De Munck, Marlies
Media-ethiek6sp2e sem.
Hens, Kristien
Feministische filosofie6sp1e sem.
Van Brabandt, Petra
 
Kunstfilosofie6sp1e sem.
Cools, Arthur
Taalfilosofie6sp2e sem.
Leuridan, Bert
Filosofie van de religie6sp1e sem.
Van Herck, Walter
Toegepaste ethiek6sp1e sem.
Desmond, Hugh
 

Onderzoeksseminaries

1 onderzoeksseminarie te kiezen uit :

Onderzoeksseminarie metafysica6sp2e sem.
De Vriese, Herbert
Onderzoeksseminarie ethiek6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
Onderzoeksseminarie wijsgerige psychologie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
Onderzoeksseminarie filosofie van de religie6sp2e sem.
Van Herck, Walter
Onderzoeksseminarie esthetica6sp2e sem.
De Munck, Marlies
 

Korf verbredende opleidingsonderdelen

De korf verbredende opleidingsonderdelen worden universiteitsbreed aangeboden aan tweede en derde bachelorstudenten maar maken geen deel uit van het modeltraject bachelor wijsbegeerte. Studenten kunnen opleidingsonderdelen uit deze korf extra aan hun studieprogramma toevoegen.

Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Lauwers, Dirk
Van Praag, Lore
Vandepitte, Ewoud
Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Verbist, Gerlinde
Cantillon, Bea
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Community service learning3sp1e+2e sem
Verbist, Gerlinde
 
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
 

Minor Geschiedenis

De minor wordt gespreid over drie jaar, met minimum 15 studiepunten in elk jaar

Minor Taal - en Letterkunde

Voor een minor Theater, film- en literatuurwetenschap kiest u 60 studiepunten uit TFL.
Voor een minor Taal- en Letterkunde in één taal (60 studiepunten) kiest u 12 studiepunten verplicht algemene taalkunde en algemene literatuurwetenschap EN alle opleidingsonderdelen Taalbeheersing van de gekozen taal EN keuzeopleidingsonderdelen in de gekozen taal voor de resterende studiepunten.

1. Theater-, film- en literatuurwetenschap

Verplichte opleidingsonderdelen

Geschiedenis van de film 1: vroege cinema3sp1e sem.
Paulus, Tom
Filmgenres3sp2e sem.
Paulus, Tom
Willems, Gertjan
Geschiedenis van de film 2: klassieke en moderne periode6sp2e sem.
Jacobs, Steven
Tekst en representatie6sp2e sem.
Theatergeschiedenis: van de oudheid tot de 18de eeuw3sp1e sem.
Meeus, Hubert
Theatergeschiedenis: van de 18de tot de 20ste eeuw3sp2e sem.
NNB, -
Theaterwetenschap: grondslagen6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
Filmanalyse6sp2e sem.
Paulus, Tom
Adaptatie in Theater, Film en Literatuur6sp2e sem.
Willems, Gertjan
Opvoeringsanalyse6sp1e sem.
Iwaki, Kyoko
Cultuur van de moderniteit6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
 

Eén verplicht opleidingsonderdeel te kiezen uit:

Stage6sp1e+2e sem
Zelfstudie6sp1e+2e sem
Vanhoutte, Kurt
 

2a. Taal- en letterkunde - taalkunde

Verplicht opleidingsonderdeel

Algemene Taalwetenschap 16sp1e+2e sem
Vermandere, Dieter
 

2b. Taal- en letterkunde - letterkunde

Verplicht opleidingsonderdeel

Algemene literatuurwetenschap 16sp2e sem.
Debergh, Gwennie
Absillis, Kevin
 

Nederlandse taalbeheersing

Verplichte opleidingsonderdelen

Nederlandse taalbeheersing 1: Basisvaardigheden spreken en schrijven6sp1e+2e sem
Bernolet, Sarah
Nederlandse taalbeheersing 2: Academisch schrijven en presenteren3sp1e sem.
Bernolet, Sarah
Nederlandse taalbeheersing 3: journalistiek schrijven3sp2e sem.
Bernolet, Sarah
 

Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur

36 studiepunten te kiezen uit de volgende lijst:

Nederlandse taalkunde 1: basisbegrippen van zins- en woordbouw6sp1e+2e sem
Vandekerckhove, Reinhild
Sandra, Dominiek
Nederlandse taalkunde 2: synchrone taalstudie6sp2e sem.
Gillis, Steven
Nuyts, Jan
Vandekerckhove, Reinhild
Nederlandse taalkunde 3: diachrone taalstudie6sp1e sem.
Nuyts, Jan
Vandekerckhove, Reinhild
Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 13sp1e sem.
Fraeters, Veerle
Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 23sp2e sem.
Humbeeck, Kris
Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: Middeleeuwen3sp1e sem.
Sleiderink, Remco
Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: Vroegmoderne tijd3sp2e sem.
Meeus, Hubert
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote Oorlog6sp1e sem.
Humbeeck, Kris
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 3: van de Grote Oorlog tot vandaag6sp1e sem.
Debergh, Gwennie
Absillis, Kevin
Neerlandistiek in de praktijk6sp2e sem.
Debergh, Gwennie
Humbeeck, Kris
Vandekerckhove, Reinhild
Meeus, Hubert
Sandra, Dominiek
Schepers, Kees
Absillis, Kevin
Sleiderink, Remco
 

Engelse taalbeheersing

Verplichte opleidingsonderdelen

Engels: taalbeheersing 13sp1e sem.
Van De Poel, Kris
Pretorius, Marilize
Engels: Taalbeheersing 23sp2e sem.
Thewissen, Jennifer
Engels: taalbeheersing 3. Academic Literacy Skills3sp1e sem.
Van De Poel, Kris
Pretorius, Marilize
Engels: taalbeheersing 43sp2e sem.
De Wit, Astrid
Engels: taalbeheersing 56sp1e sem.
Thewissen, Jennifer
Engels: grammatica 13sp1e sem.
Brisard, Frank
Engels: Grammatica 23sp2e sem.
Ureel, Jim
Engels: grammatica 3. The complex sentence6sp2e sem.
Brisard, Frank
 

Engelse taalkunde, letterkunde en cultuur

18 studiepunten te kiezen uit de volgende lijst:

English Linguistics. Englishes old and new6sp2e sem.
Brisard, Frank
Petré, Peter
Introduction to the Study of Literature in English6sp1e+2e sem
Joosen, Vanessa
Verhulst, Pim
Nineteenth-century Literature in English 13sp1e sem.
Eeckhout, Bart
Nineteenth-century Literature in English 23sp2e sem.
Herman, Luc
Twentieth-century Literature in English 13sp1e sem.
Van Hulle, Dirk
Twentieth-century Literature in English 23sp2e sem.
Herman, Luc
Engels: Cultuur en geschiedenis6sp2e sem.
Albers, Frank
 

Duitse taalbeheersing

Verplichte opleidingsonderdelen

Duits: Grammatica 13sp1e sem.
Smits, Tom
Duitse taalbeheersing 16sp1e+2e sem
Mortelmans, Tanja
Smits, Tom
Duits: Grammatica 23sp2e sem.
Mortelmans, Tanja
Duits: Grammatica 33sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
Duitse taalbeheersing 26sp1e+2e sem
Mortelmans, Tanja
Duitse taalbeheersing 36sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
 

Duitse taalkunde, letterkunde en cultuur

21 studiepunten te kiezen uit de volgende lijst:-

Duitse taalkunde 13sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
Duitse taalkunde 26sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
Duitse teksten 13sp2e sem.
Liska, Vivian
Ernst, Thomas
Duitse literatuurgeschiedenis 13sp2e sem.
Ernst, Thomas
Duitse teksten 23sp1e sem.
Liska, Vivian
Duitse literatuurgeschiedenis 23sp2e sem.
Ernst, Thomas
Duitse cultuurgeschiedenis6sp2e sem.
Linden, Patricia
Ernst, Thomas
Duitse teksten 36sp2e sem.
Liska, Vivian
Ernst, Thomas
 

Franse taalbeheersing

Verplichte opleidingsonderdelen

Frans: Grammatica 16sp1e+2e sem
Lievois, Katrien
Franse taalbeheersing 1: spreek- en schrijfvaardigheid3sp1e+2e sem
Van Acker, Isa
Franse taalbeheersing 2: grammatica3sp1e+2e sem
Van Acker, Isa
Vanderheyden, Ann
Franse taalbeheersing 2: spreek- en schrijfvaardigheid3sp1e+2e sem
Schuerewegen, Franc
Van Acker, Isa
Gyssels, Kathleen
Franse taalbeheersing 33sp1e sem.
Dendale, Patrick
Vanderheyden, Ann
 

Franse taalkunde en letterkunde

30 studiepunten te kiezen uit de volgende lijst:

Franse taalkunde 16sp1e sem.
De Mulder, Walter
Franse taalkunde 1: geschiedenis van het Frans3sp2e sem.
Vanderheyden, Ann
Franse taalkunde 2: grammaticale en lexicale semantiek, synchroon en diachroon6sp1e sem.
Dendale, Patrick
Vanderheyden, Ann
Franse letterkunde 1: van de Middeleeuwen tot 18006sp2e sem.
Schuerewegen, Franc
Franse letterkunde 2: Franse en Franstalige literatuur van de 19de eeuw tot vandaag6sp2e sem.
Gyssels, Kathleen
Frans: Cultuur 16sp1e sem.
Schuerewegen, Franc
Peeters, Kris
Franse letterkunde 3: genres en teksten6sp2e sem.
Schuerewegen, Franc
Gyssels, Kathleen
Franse taalkunde 33sp1e sem.
Dendale, Patrick
 

Spaanse taalbeheersing

Verplichte opleidingsonderdelen

Spaans: Grammatica 13sp1e sem.
Verhaert, Anne
Spaans: Grammatica 23sp2e sem.
Verhaert, Anne
Spaanse taalbeheersing 16sp1e+2e sem
Gras, Pedro
Spaanse taalbeheersing 26sp1e sem.
Arbaiza, Diana
Spaanse taalbeheersing 33sp2e sem.
Ortuño Casanova, María del Rocío
Spaanse taalbeheersing 4: mondelinge taalvaardigheid3sp1e sem.
Ortuño Casanova, María del Rocío
 

Spaanse taalkunde, letterkunde en cultuur

24 studiepunten te kiezen uit de volgende lijst:

Spaanse taalkunde: de structuur van het hedendaags Spaans6sp2e sem.
Gras, Pedro
Spaanse taalkunde: taal in gebruik6sp2e sem.
Gras, Pedro
Inleiding tot de studie van de Spaanstalige letterkunde6sp2e sem.
Ortuño Casanova, María del Rocío
Spaanstalige letterkunde I6sp1e sem.
Arbaiza, Diana
Samenleving en cultuur in Latijns-Amerika3sp1e sem.
Stallaert, Christiane
Samenleving en cultuur in Spanje3sp2e sem.
Stallaert, Christiane
Spaanstalige letterkunde II3sp1e sem.
Arbaiza, Diana
Spaanstalige letterkunde III3sp2e sem.
Ortuño Casanova, María del Rocío
 

Minor Rechten

60 studiepunten te kiezen uit alle opleidingsonderdelen van de Bachelor rechten

 

Minor Politieke en sociale wetenschappen

60 studiepunten te kiezen uit alle opleidingsonderdelen van de Bachelor PSW