Side header image

Vluchtelingen welkom!

Ben je een vluchteling die in België woont? Ben je geïnteresseerd in studeren aan de Universiteit Antwerpen? Je bent zeker welkom!

De toelatingsvoorwaarden voor erkende vluchtelingen met een buitenlandse vooropleiding zijn dezelfde als die voor alle internationale studenten. Er zijn twee basisvoorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen starten:

  • Taalvoorwaarden: Al onze bacheloropleidingen worden in het Nederlands gegeven. We bieden zowel Nederlandstalige als Engelstalige masterprogramma's en postgraduaten aan. Hieronder vind je meer informatie over het gevraagde niveau van taalvaardigheid.
  • Diplomavoorwaarden: Je moet een diploma secundair onderwijs of hoger onderwijs kunnen voorleggen. Als je de noodzakelijke documenten (vanwege praktische omstandigheden) niet kan voorleggen, wordt een verificatieproces gestart.

Houd er rekening mee dat elke opleiding zijn eigen specifieke toelatingsvoorwaarden heeft, onder andere voor diploma- en taalvereisten.

We begrijpen dat individuele academische achtergronden en huidige situaties kunnen variëren. Je kan ons voor specifieke vragen rechtstreeks contacteren via refugeestudents@uantwerp.be.