Vier afstudeerrichtingen in de bachelor bio-ingenieurswetenschappen

Je leert biologische, fysische en chemische systemen en processen kennen, van het moleculaire niveau tot het niveau van het hele aardse milieu. Je leert ook de technologieën om deze systemen optimaal te benutten en beheren voor bv. de ontwikkeling van medicijnen en voedsel of voor de bescherming van ons milieu.

In het derde deel van je bachelortraject kies je uit 4 afstudeerrichtingen. Zo oriënteer je je opleiding naar de richting die jij graag uit wil.

Cel- en genbiotechnologie Analyse en manipulatie van moleculen, cellen en weefsels en aanpak van biologische problemen van micro-organismen, plant, mens en dier.
Chemie en voedingstechnologie Katalyse, voeding, reactoren en vele andere chemische ingenieursaspecten.
Land- en bosbeheer Duurzaam en multifunctioneel beheer van land, water, bossen en andere (half)natuurlijke ecosystemen.
Milieutechnologie Methodes die bijdragen tot een kwaliteitsverbetering van lucht, bodem en water.