Studieprogramma van de bachelor geschiedenis

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de geschiedenis
Academiejaar :
Het voltijdse modeltraject van de 'Bachelor in de geschiedenis (volledig programma)' bestaat uit 180 studiepunten, te behalen in drie studiejaren van 60 studiepunten.

Model Path part 1

Philosophy and Social Sciences

Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Meersman, Hilde
Inleiding tot de wijsbegeerte6sp1e sem.
Vanheeswijck, Guy
Inleiding tot de sociale wetenschappen6sp2e sem.
Weyns, Walter
 

Methodology of History

Historische methode6sp1e sem.
Stabel, Peter
Oefeningen paleografie3sp2e sem.
Marnef, Guido
 

Historical Exercises

Compulsory course.

Historische oefeningen 16sp1e+2e sem
Beyen, Marnix
 

Introduction to History

Geschiedenis van de oudheid6sp2e sem.
Laes, Christian
Geschiedenis van de middeleeuwen6sp1e sem.
Soens, Tim
Geschiedenis van de nieuwe tijd6sp2e sem.
De Munck, Bert
Van Gelder, Klaas
Geschiedenis van de nieuwste tijd6sp1e sem.
Greefs, Hilde
Eigentijdse geschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
Inleiding tot de wereldgeschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
History of the Islamic World6sp2e sem.
Dekkiche, Malika
Shaery-Yazdi, Roschanack
 
Kunstgeschiedenis6sp2e sem.
Newman, Abigail
 

Free-choice electives

Students select optional courses for 3 ECTS credits

Middelnederlands3sp2e sem.
Fraeters, Veerle
Middeleeuws Frans3sp2e sem.
Vanderheyden, Ann
Inleiding tot het Latijn3sp2e sem.
Laes, Christian
Engels: grammatica 13sp1e sem.
Brisard, Frank
 
Geschiedenis van de literatuur3sp2e sem.
Sleiderink, Remco
Inleiding tot de christelijke cultuur3sp2e sem.
Faesen, Robert
Schepers, Kees
Van Osselaer, Tine
Arblaster, John
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Inleiding tot de joodse cultuur3sp1e sem.
Hofmeester, Karin
Geschiedenis van Centraal Europa3sp1e sem.
Duerloo, Luc
Geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie3sp1e sem.
Duerloo, Luc
Byzantijnse geschiedenis3sp2e sem.
Laes, Christian
De Iberische Wereld: Spanje en Latijns-Amerika, 1492-19923sp2e sem.
Stallaert, Christiane
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
Geschiedenis van het gedrukte boek3sp2e sem.
Delsaerdt, Pierre
European values: discourses and perspectives6sp2e sem.
Touquet, Heleen
Vrouwen in de Europese cultuurgeschiedenis. Een inleiding3sp2e sem.
Van Osselaer, Tine
Arblaster, John
Christelijke erfgoed: inhoud en beheer6sp2e sem.
Arblaster, John
 
Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Cantillon, Bea
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Community service learning3spNNB, -
 

Model Path part 2

Methodology of History

Inleiding tot de historiografie3sp2e sem.
Puttevils, Jeroen
Erfgoed en publieksgeschiedenis3sp2e sem.
De Munck, Bert
Geschiedenis en beeld3sp1e sem.
Newman, Abigail
Van Osselaer, Tine
Geschiedenis en taal3sp1e sem.
Beyen, Marnix
Geschiedenis en getal6sp1e sem.
Blondé, Bruno
 

Historical Exercises

Historische oefeningen 29sp1e+2e sem
Puttevils, Jeroen
Auwers, Michael
Van Ginderachter, Maarten
 

Heuristiek

One course to choose in function of the period studied in ‘Historical Exercises 2'

Heuristiek per historische periode: middeleeuwen3sp1e sem.
Puttevils, Jeroen
Heuristiek per historische periode: nieuwe tijd3sp1e sem.
Marnef, Guido
Heuristiek per historische periode: nieuwste tijd3sp1e sem.
de Smaele, Henk
Shaery-Yazdi, Roschanack
 

Introduction to History

Geschiedenis van de middeleeuwen6sp1e sem.
Soens, Tim
Geschiedenis van de nieuwe tijd6sp2e sem.
De Munck, Bert
Van Gelder, Klaas
Geschiedenis van de nieuwste tijd6sp1e sem.
Greefs, Hilde
Eigentijdse geschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
Inleiding tot de wereldgeschiedenis6sp2e sem.
Van Ginderachter, Maarten
History of the Islamic World6sp2e sem.
Dekkiche, Malika
Shaery-Yazdi, Roschanack
Geschiedenis van de oudheid6sp2e sem.
Laes, Christian
 
Kunstgeschiedenis6sp2e sem.
Newman, Abigail
 

Historical course

Ecologische geschiedenis3sp2e sem.
Soens, Tim
 

Free-choice electives

In the standard study programme part one and two, students select optional courses for 12 ECTS-credits from the list below.

Inleiding tot de christelijke cultuur3sp2e sem.
Faesen, Robert
Schepers, Kees
Van Osselaer, Tine
Arblaster, John
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Inleiding tot de joodse cultuur3sp1e sem.
Hofmeester, Karin
Geschiedenis van de Nederlanden6sp1e sem.
Delsaerdt, Pierre
Geschiedenis van de literatuur3sp2e sem.
Sleiderink, Remco
Geschiedenis van Centraal Europa3sp1e sem.
Duerloo, Luc
Byzantijnse geschiedenis3sp2e sem.
Laes, Christian
Geschiedenis van België6sp1e sem.
Van Goethem, Herman
Dhondt, Frederik
De Iberische Wereld: Spanje en Latijns-Amerika, 1492-19923sp2e sem.
Stallaert, Christiane
Geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie3sp1e sem.
Duerloo, Luc
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
Geschiedenis van het gedrukte boek3sp2e sem.
Delsaerdt, Pierre
European values: discourses and perspectives6sp2e sem.
Touquet, Heleen
Vrouwen in de Europese cultuurgeschiedenis. Een inleiding3sp2e sem.
Van Osselaer, Tine
Arblaster, John
Christelijke erfgoed: inhoud en beheer6sp2e sem.
Arblaster, John
 
Middelnederlands3sp2e sem.
Fraeters, Veerle
Middeleeuws Frans3sp2e sem.
Vanderheyden, Ann
Inleiding tot het Latijn3sp2e sem.
Laes, Christian
Engels: grammatica 13sp1e sem.
Brisard, Frank
 
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Cantillon, Bea
Chinees: Cultuur6sp1e sem.
Pang, Ching Lin
Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie6sp1e sem.
Clycq, Noel
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
Theatergeschiedenis6sp1e sem.
Meeus, Hubert
Geschiedenis van de film 1: vroege cinema3sp1e sem.
Paulus, Tom
Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1: Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd6sp2e sem.
Meeus, Hubert
Sleiderink, Remco
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote Oorlog6sp1e sem.
Humbeeck, Kris
Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 3: van de Grote Oorlog tot vandaag6sp1e sem.
Debergh, Gwennie
Absillis, Kevin
 
Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Cantillon, Bea
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Community service learning3spNNB, -
 

Modeltraject deel 3

Levensbeschouwelijke vorming

De student kiest 1 opleidingsonderdeel (3 studiepunten)

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
De Feyter, Koen
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
De Herdt, Tom
 

Methodologie van de geschiedenis en historische kritiek

Bachelorscriptie9sp1e+2e sem
Blondé, Bruno
De Munck, Bert
Vermoesen, Reinoud
Greefs, Hilde
de Smaele, Henk
Soens, Tim
 
Erfgoed en publieksgeschiedenis3sp2e sem.
De Munck, Bert
Inleiding tot de historiografie3sp2e sem.
Puttevils, Jeroen
Geschiedenis en beeld3sp1e sem.
Newman, Abigail
Van Osselaer, Tine
 

Heuristiek per historische periode

De student kiest één opleidingsonderdeel uit de volgende lijst van de twee opleidingsonderdelen Heuristiek die nog niet gevolgd werden.

Heuristiek per historische periode: middeleeuwen3sp1e sem.
Puttevils, Jeroen
Heuristiek per historische periode: nieuwe tijd3sp1e sem.
Marnef, Guido
Heuristiek per historische periode: nieuwste tijd3sp1e sem.
de Smaele, Henk
Shaery-Yazdi, Roschanack
 

Geschiedenis per periode en gebied

De student kiest 5 opleidingsonderdelen: één van volgende twee vakken: ‘The Premodern Islamic World, 600–1600’ of ‘The Modern Islam World, 1600–today’; alle opleidingsonderdelen van één gebied (sociaal-economische geschiedenis, politiek en instellingen of cultuurgeschiedenis) en het restant van de 5 vakken vrij te kiezen uit de lijst.

Middeleeuwen: politiek en instellingen6sp2e sem.
Puttevils, Jeroen
Middeleeuwen: cultuurgeschiedenis6sp2e sem.
Fraeters, Veerle
Middle Ages and Early Modern Era: Social and Economic History6sp2e sem.
Blondé, Bruno
Stabel, Peter
Nieuwe tijd: politiek en instellingen6sp1e sem.
Thiry, Steven
Nieuwe tijd: cultuurgeschiedenis6sp2e sem.
Marnef, Guido
Nieuwste tijd: politiek en instellingen6sp1e sem.
Beyen, Marnix
Nieuwste tijd: cultuurgeschiedenis6sp1e sem.
de Smaele, Henk
Nieuwste tijd: sociaal-economische geschiedenis6sp1e sem.
Van Damme, Ilja
Greefs, Hilde
The modern Islamic World: 1600-Today6sp2e sem.
Shaery-Yazdi, Roschanack
The premodern Islamic World: 600-16006sp1e sem.
Dekkiche, Malika
 

Historisch overzicht

Ecologische geschiedenis3sp2e sem.
Soens, Tim
 
Koloniale geschiedenis6sp2e sem.
Beyen, Marnix
Van Ginderachter, Maarten
 

Sociale wetenschappen

Inleiding tot de sociale geografie3sp2e sem.
Verhetsel, Ann