Master geschiedenis

De master geschiedenis is sterk gericht op onderzoek en debat. Je verricht complex wetenschappelijk werk en brengt er een beredeneed en overtuigend verhaal over.

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Lees de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding rechtstreeks, na een voorbereidingsprogramma of na een schakelprogramma mag inschrijven voor de masteropleiding.

Op maat van je interesses

Je stelt meer dan een derde van je studieprogramma zelf samen aan de hand van keuzeopleidingsonderdelen. Zo kan je de opleiding afstemmen op je interesses.

Tot de keuzemogelijkheden behoort een stage, die je de kans biedt om een eerste beroepservaring op te doen.

Sterk gericht op onderzoek en debat

Zelfstandig complex wetenschappelijk werk verrichten staat centraal. Je leert kritsch nadenken over de resultaten van en de evoluties in het historisch onderzoek en wat die betekenen in de grote maatschappelijke debatten. Je zal beredeneerde opinies vormen en weet die overtuigend over te brengen aan anderen.

Werken en studeren combineren

Je kan de bachelor- en masteropleiding geschiedenis volgen via een flexibel traject voor werkstudenten.