Side header image

Master in de industriële wetenschappen: biochemie - profiel

Je opleiding

Als biochemicus neem je de tools in handen om van onze wereld een veilige, milieuvriendelijke, gezonde en welvarende plaats te maken.

In je masteropleiding bouw je je kennis van (bio)chemie verder op, maar kijk je ook naar de toepassingen ervan in de praktijk.

Je masterproef kan bijvoorbeeld kaderen in het onderzoek van onze vakgroepen, maar mag je net zo goed uitvoeren in samenwerking met een bedrijf.

Je toekomst

Na je masteropleiding ben je klaar voor een leidinggevende functie in een bedrijf of een researchlaboratorium, in sectoren zoals:

  • de levensmiddelenindustrie, bijvoorbeeld in de zuivel- of vleesindustrie maar ook in brouwerijen en mouterijen
  • de milieusector, waar je bijvoorbeeld werkt rond waterzuivering of bodemsanering
  • de geneesmiddelensector, de bioplastics-industrie, gentechnologie,...

Aan de universiteit kan je je bovendien blijvend verdiepen in wetenschappelijk onderzoek.