Wat is grensoverschrijdend gedrag? 

Grensoverschrijdend gedrag is heel persoonlijk en subjectief. Het omvat elke vorm van ongewenst gedrag dat je persoonlijke grenzen overschrijdt. Meestal gaat het om pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, maar ook intimidatie, stalking, discriminatie, chantage, … kunnen worden beschouwd als grensoverschrijdend gedrag. Het onderscheid tussen wat wel of niet grensoverschrijdend is, kan ook cultureel of maatschappelijk bepaald zijn. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen.

Hoe en aan wie meld je grensoverschrijdend gedrag? 

Medewerkers

Indien je grensoverschrijdend gedrag ondervindt, kan je dit melden bij een vertrouwenspersoon voor medewerkers naar keuze. Zij bieden een luisterend oor en geven advies en ondersteuning bij eventuele verdere stappen. 

PhD-studenten die grensoverschrijdend gedrag ervaren, kunnen eveneens terecht bij een vertrouwenspersoon naar keuze. Enkele van hen richten zich specifiek naar doctorandi.

Studenten

Studenten kunnen grensoverschrijdend gedrag melden bij een vertrouwenspersoon voor studenten.

Studenten-stagiairs die grensoverschrijdend gedrag ervaren op hun stageplaats, kunnen dit melden bij de stagebegeleider, de voorzitter van de stagecommissie of een vertrouwenspersoon naar keuze.

Alle meldingen worden met de grootste discretie en zorg behandeld. Eventuele verdere stappen worden enkel genomen in overleg met én mits toestemming van de meldende student.

Studenten die nood hebben aan  psychologische opvang of ondersteuning kunnen ook rechtstreeks bij het STIP terecht.