Bijvoorbeeld:

  • Pesten
  • Ongewenste aanrakingen
  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie
  • Stalken
  • ... ​


Wist je dat? 

  • Wanneer je grensoverschrijdend gedrag ervaart, je dit kan melden bij de facultaire ombudspersonen, die je afhankelijk van de situatie doorverwijst naar het STIP (STudentenInformatiePunt) of naar de Preventiedienst voor verdere opvolging.
  • Indien je nood hebt aan psychologische opvang of ondersteuning je ook rechtstreeks terecht kan bij het STIP.
  • Studenten-stagiairs die grensoverschrijdend gedrag ervaren op hun stageplaats, dit kunnen melden bij de stagebegeleider, de voorzitter van de stagecommissie of de Preventiedienst.

Alle meldingen worden met de grootste discretie en zorg behandeld. Eventuele verdere stappen worden enkel genomen in overleg met en mits toestemming van de student die het slachtoffer is van dit gedrag.