Lexicon van architectuur

Het correct spreken en schrijven over architectuur is een leerdoel binnen de opleiding architectuur. Studenten worden verwacht hun inzichten, concepten, ontwerpen etc. onder woorden te kunnen brengen in het gepaste jargon. Omdat begrippen verschillende connotaties hebben in de populaire en professionele Vlaamse architectuurculturen, is een lexicon van architectuur vereist om te bepalen wat ‘correct spreken en schrijven over architectuur’ inhoudt. Daarom wil de opleiding in de vorm van dit lexicon een helder instrumentarium aan haar studenten aanreiken.

Deze lexicon is een selectie van bestaande werken die hetzij met woord, hetzij beeld een begrip over architectuur inzichtelijk maken. Het doel van de lexicon is meervoudig: architectuurstudenten ondersteunen in het aansterken van hun vakjargon, hen in contact brengen met belangrijke overzichtswerken en inspireren met referenties.

Thesauri​

(verzameling van trefwoorden met inbegrip van onderlinge relaties)

Arts & architecture thesaurus

Van Houtte Alonso, B., et al. Lexicon architectuurcultuur : een kritische analyse van woorden en topoi, 2019.

Woordenboeken

(naslagwerk in alfabetische volgorde met de betekenis en het gebruik van een woord)

Grech, Chris. The Multilingual Dictionary of Architecture and Building Terms. London: Spon, 1998.

Forty, Adrian. Words and Buildings : A Vocabulary of Modern Architecture. London: Thames and Hudson, 2004.

Haslinghuis, E. J., and H. Janse. Bouwkundige Termen : Verklarend Woordenboek van de Westerse Architectuur- en Bouwhistorie. Vijfde druk. Leiden: Primavera Pers, 2005.

Koch, W., and G. Kotting. Termen en Begrippen in de Bouwkunst. Amsterdam: Kosmos, 1971.

Pérouse de Montclos, Jean-Marie. Architecture : Vocabulaire. Paris: Imprimerie nationale, 1993.

Handboeken

(geeft de stand van zaken in een deeldiscipline)

Kropf, Karl. The handbook of urban morphology. Chichester: Wiley, 2017.

Overzichtswerken

(publicatie met de ambitie een exhaustief overzicht te bieden van een onderwerp)

Cole, Emily. De Taal van de Architectuur. Kerkdriel: Librero, 2007.

Deplazes, Andrea. Constructing Architecture : Materials, Processes, Structures: A Handbook. Fourth, revised edition ed. Basel: Birkhäuser, 2018.

Hovestadt, Ludger, Urs Hirschberg, and Oliver Fritz. Atlas of Digital Architecture : Terminology, Concepts, Methods, Tools, Examples, Phenomena. Basel: Birkhäuser, 2020.

Alexander C, Ishikawa S, Silverstein M, Jacobson M, Fiksdahl-King I, Angel S. A pattern language : towns, buildings, construction. New York: Oxford University Press, 1977.

Koolhaas, Rem, Tom Avermaete, Jeffrey Inaba, Benedict Clouette, Keller Easterling, Jiren Feng, Niklas Maak, et al. Elements of Architecture. Köln: Taschen, 2018.

Inspiratiebundels

(thematisch geordende verzameling van referenties)

San Rocco. Book of Copies.

Koolhaas, Rem, Tom Avermaete, Jeffrey Inaba, Benedict Clouette, Keller Easterling, Jiren Feng, Niklas Maak, et al. Elements of Architecture. Köln: Taschen, 2018.

Glossaria

(een publicatie met een verklarende woordenlijst en/of inleidende definities)

Apostel, Katrijn, Dirk Janssen, and Filip Pittillion. Bouwblokkenboek : Over het Bouwblokkenweefsel in Antwerpen, Theorie en Praktijk. Antwerpen: UPA, 2008.

Caniggia, Gianfranco, Gian Luigi Maffei, and Nicola Marzot. Interpreting Basic Buildings. New revised edition ed. Firenze: Altralinea Edizioni, 2017.

Ching, Francis D. K. Architecture : Form, Space, & Order, 2015.

Heckmann, Oliver, and Friederike Schneider. Floor Plan Manual Housing. 4 ed. ed. Basel: Birkhäuser, 2011.

Heeling, Jan, Han Meyer, John Westrik, Eugène Sauren, and MaartenJan Hoekstra. Het Ontwerp van de Stadsplattegrond. Amsterdam: SUN, 2002.

Lynch, Kevin. The Image of the City. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1986.

Zimmermann, Astrid. Constructing Landscape : Materials, Techniques, Structural Components. Third, revised and expanded edition ed. Basel: Birkhäuser, 2015.

Metafoor

(verzameling van beeldspraak/connotaties bij een begrip)

Smets, Marcel. Fundamenten van het Stadsontwerp. Plaats van uitgave niet gekend: Public Space, 2020.

Databanken​

(een verzameling van referentieprojecten, geordend volgens een begrip)

Inventaris Onroerend Erfgoed

Gebouwenbank van het Vlaams Architectuurinstituut