Algemeen – Wat is er?

Als je een specifiek tijdschrift of een boek zoekt, kan je best de UAntwerpen catalogus gebruiken om na te kijken of de UAntwerpen deze publicatie heeft en zo ja, de publicatie in print/online te lokaliseren.

Zo vind je in de UAntwerpen catalogus ook de thesissen van de masterstudenten terug. Daarvoor zoek je in het titelveld op eindverhandelingen UA*. Of klik meteen naar de thesissen van de verschillende afstudeerrichtingen:

De Discovery Service is ideaal om je te oriënteren in een nieuw onderwerp of om snel een aantal publicaties (boeken, artikelen, …) te vinden over een onderwerp. Eigen aan de Discovery is dat full text zoveel als mogelijk onmiddellijk beschikbaar is als pdf’s in de records van de zoekresultaten.

Voor ingenieurswetenschappen zijn er verschillende databanken relevant. De belangrijkste daarvan worden hieronder nog eens opgesomd met meer gedetailleerde informatie. Afhankelijk van het onderwerp kunnen ook andere databanken nuttig zijn > ga naar het overzicht van databanken.

Databanken aangeraden voor Ingenieurswetenschappen

Publicatie type
Bron

Toegang

Full text
Opmerkingen
Standaarden
Inloggen UAntwerpen account
n.v.t.

Patenten

Espacenet
vrij beschikbaar


Google patents
vrij beschikbaar


Wetenschappelijke literatuur
on campus, off campus VPN

multidisciplinair, alles peer reviewed, citaties beschikbaar

Scopus
on campus, off campus VPN

multidisciplinair, alles peer reviewed, citaties beschikbaar

SciFinder
registreren voor account
on campus, off campus VPN

chemie

GreenFILE
vrij beschikbaar
ja
milieu, menselijke impact

Google Scholar
vrij beschikbaar
soms
settings > library links > check university of Antwerp
off campus VPN
Toegepast onderzoek
registreren voor account
ja
geen toegang tot normen

De blauwe UAntwerp> kijkt na of de UAntwerpen toegang heeft tot de full text van een artikel. Full text kan komen via uitgevers als Elsevier, Nature, Wiley maar bijvoorbeeld ook van specifieke tijdschriftenpakketten zoals IEEEXplore en ACM digital library.

Verwijzen naar de literatuur

Gebruik de referentiestijl IEEE. De stijlgids met alle regels vind je hier.

De IEEE referentiestijl is een numeriek systeem van verwijzen. In de tekst worden de referenties doorlopend genummerd en de bibliografie achteraan de tekst is een oplijsting van al deze nummers in oplopende volgorde. Verwijzingen naar dezelfde publicatie krijgen in de tekst automatisch hetzelfde cijfer.

Een aantal algemene regels en veelvoorkomende voorbeelden vind je hieronder.

Unieke identifiers voeg je toe aan een referentie als je erover beschikt. Het gaat dan om DOI’s, ISBN/ISSN nummers.

Wetenschappelijke tijdschriften hebben vaak een afkorting. Zoals bijvoorbeeld IEEE Trans. Circuits Syst. (IEEE Transactions on Circuits and Systems). In de IEEE referentiestijl wordt er standaard wel met afkortingen gewerkt.

Vaak hebben wetenschappelijke publicaties meerdere auteurs. Bij meer dan zes auteurs neem je enkel de naam van de eerste auteur op gevolgd door et. al.