Laat je op de hoogte houden van nieuw beschikbare informatie in bibliotheekbronnen: nieuwe boeken in de universiteitsbibliotheek, inhoudstafels van nieuw verschenen tijdschriftennummers, aanvullende referenties in databanken of citaties van een artikel.

Nieuwe boeken in de universiteitsbibliotheek

De bibliotheek kan je automatisch op de hoogte brengen van nieuwe titels die aan de collectie worden toegevoegd.

De selectie van deze titels gebeurt aan de hand van profielen. Je kan je abonneren op bestaande profielen of een profiel op maat laten maken. Voor deze profielen wordt je interessegebied omschreven aan de hand van auteursnamen, trefwoorden, titelwoorden, ... .

Het is mogelijk om je op meerdere profielen te abonneren. De nieuwe titels worden per e-mail gestuurd. Om gebruik te maken van deze dienst moet je ingeschreven zijn bij de universiteitsbibliotheek.

Deze persoonlijke dienst kan je terugvinden op de website van de universiteitsbibliotheek onder Mijn Bibliotheek.

Aanvullende referenties in databanken

De meeste bibliografische databanken voorzien de mogelijkheid om een zoekactie te bewaren. Op basis van die zoekactie kan je attendering instellen zodat je op de hoogte wordt gebracht wanneer nieuwe records aan je zoekactie voldoen.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet je een persoonlijke login aanmaken binnen de databank. Deze login kies je zelf.

Voorbeeld

Inhoudstafels van tijdschriften

Platformen van uitgevers (Elsevier, Wiley, …) bieden ook de mogelijkheid om een attendering in te stellen:

  • die je verwittigt zodra een nieuw volume of issue is verschenen (TOC alert).
  • die gecreëerd zijn als een zoekactie over een onderwerp net zoals in bibliografische databanken.

Citatie attendering

Het is mogelijk om een attendering in te stellen op één bepaald artikel, waarbij je verwittigd wordt zodra dit artikel een bijkomende citatie ontvangt.

Je kan deze attenderingen enkel instellen in citatie-databanken: