Zoek in de catalogus via Eenvoudig Zoeken.

  • Kies als zoeksleutel: Auteur - Instelling/organisatie
  • Kies als zoekterm: Universiteit Antwerpen
  • Start

Selecteer uit de lijst de faculteit of het departement. Kies vervolgens de reeks die je zoekt.

Voorbeeld: Universiteit Antwerpen. Faculteit Sociale Wetenschappen. en vervolgens: Eindverhandelingen UA-FSW: communicatiewetenschappen.

Voorbeeld: Universiteit Antwerpen. Faculteit Sociale Wetenschappen. en vervolgens: Proefschriften UA-FSW.

Beschikbaarheid

  • Niet alle afstudeerrichtingen deponeren de masterthesissen in de bibliotheek.
  • De catalogus geeft de beschikbaarheid weer van de thesissen die in de bibliotheek bewaard worden.
  • Thesissen die elektronisch werden ingediend kunnen geraadpleegd worden op de campussen van de Universiteit Antwerpen met een UAntwerpen-login en -wachtwoord.
  • Enkel de thesissen die door de auteur vrijgegeven werden ter consultatie, kunnen geraadpleegd worden.