In het hoger onderwijs zorgt een aaneenschakeling van opleidingsonderdelen ervoor dat studenten aan het einde van de rit de vooropgestelde competenties hebben verworven. Om deze bouwstenen goed op elkaar af te stemmen, kunnen we leerlijnen introduceren.

Een leerlijn is een geheel van parallel en/of sequentieel aangeboden studiedelen waarbinnen studenten kennis en vaardigheden verwerven in eenzelfde domein. Het begrip ‘domein’ moet hier ruim worden geïnterpreteerd: het kan gaan over sterk disciplinegebonden inhoud, maar ook over disciplineoverstijgende materie. Daarnaast kunnen leerlijnen verticaal (overheen verschillende jaren van een studietraject) of horizontaal (binnen één opleidingsjaar van een modeltraject) zijn.

 

Wat is de meerwaarde van het invoeren van leerlijnen?

 • De groepering van de leerinhoud in verschillende leerlijnen creëert een tussenniveau in het curriculum. Hierdoor vermindert de complexiteit en neemt de transparantie toe.
   
 • Adequate communicatie over de leerlijnen naar docenten, studenten en andere stakeholders vergroot het inzicht in de structuur en de samenhang van het programma.
   
 • Een systeem van leerlijnen biedt de mogelijkheid om beslissingen m.b.t. de volgtijdelijkheid tussen de verschillende opleidingsonderdelen op een doordachte manier te nemen.
   
 • De leerlijnen kunnen een aanleiding vormen voor interdisciplinaire samenwerking, zowel binnen een leerlijn als over de leerlijnen heen.
   
 • Leerlijnen kunnen het proces van curriculumwijzigingen en -hervormingen vlotter laten verlopen.
   
 • Leerlijnen kunnen de basis vormen voor een overleg tussen docenten over onderlinge afstemming van zowel leerinhouden als werk- en evaluatievormen.
   
 • Als door uitzonderlijke omstandigheden (bijv. ziekte docent, coronacrisis, etc.) bepaalde leerinhouden niet konden worden aangeboden, kan een tijdelijke herschikking van de leerinhouden binnen de leerlijn overwogen worden.