Ism Marleen Eyckmans & Chris Van Ginneken, UAntwerpen - CIKO Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Wanneer je als lesgever de resultaten van een studentenevaluatie ontvangt, zorgt dat soms voor een ongemakkelijk gevoel. Wat hebben de studenten te melden? Gaat de evaluatie goed zijn?
Het is vaak een beetje spannend, zo geëvalueerd worden door studenten, maar eigenlijk hoeft het dat niet te zijn. We delen in deze ECHO-tip graag een manier waarop je zinvol met studentenfeedback kan omgaan.

1. Analyseer het resultaat

Neem het evaluatierapport of de samenvatting van de studentenevaluaties in zijn geheel door. Volgende richtvragen kunnen je helpen bij de analyse:

 • Zijn er onderdelen die door de studenten worden geapprecieerd?
  Top! Was het ook een onderdeel dat je zelf sterk vond?
   
 • Zijn er opmerkingen of lage scores over topics waarvan je je kan inbeelden dat studenten er moeite mee hebben?
  Welke aanpassingen kan je aan je opleidingsonderdeel maken om hieraan tegemoet te komen?
  Misschien is er iets voorgevallen tijdens het semester waarvan je zelf ook op de hoogte bent? De kans is groot dat studenten hier iets van zullen zeggen.
   
 • Zijn er opmerkingen of lage scores die voortvloeien uit een beslissing van de onderwijscommissie en waar je als lesgever weinig invloed op hebt?
  Deze kan je altijd melden aan de onderwijscommissievoorzitter.
   
 • Zijn er opmerkingen of lage scores waarbij je helemaal niet weet vanwaar ze komen?
  Probeer na te gaan waarom deze opmerkingen gemaakt werden. Was er iets onduidelijk? Of stond er een bepaalde toelichting wel op de Blackboard-omgeving en werd er niet meer op ingegaan in de les? Of….
  Overleggen met collega’s kan je ook helpen om te begrijpen vanwaar bepaalde opmerkingen of scores in studentenevaluaties komen.
   
 • Worden er veranderingen gesuggereerd die, volgens je eigen mening, echt een meerwaarde of verbetering kunnen zijn voor je opleidingsonderdeel?  
  Dan kan je hier uiteraard meteen mee aan de slag (zie ook punt 3). Niet elke studentengroep heeft dezelfde verwachtingen of voorkeuren.  Bijvoorbeeld: de ene groep wil liever recto verso, de andere wil een enkelzijdig gedrukte cursus zodat er ruimte is om te schrijven. Bedenk zelf welke keuzes je wil maken en communiceer dit helder naar de studenten toe.
   
 • Wens je niet in te gaan op veranderingen die studenten suggereren?
  Geef hier dan een reden voor: bijvoorbeeld omdat je dan minder activerend kan werken of omdat bepaalde leerdoelen anders niet meer getoetst worden. Licht dit toe aan je studenten.

2. Informeer studenten

Door transparant en voldoende te communiceren met je studenten, is de kans kleiner dat er misverstanden ontstaan die nadien in een evaluatie naar boven komen. Vertel de studenten waarom je iets op een bepaalde manier doet of niet doet en ze zullen vaak meer begrip tonen dan je zou denken.

Wanneer je als lesgever je studenten aanmoedigt om de evaluatie in te vullen, verhoog je enerzijds de betrokkenheid van de studenten en kan je anderzijds reeds aangeven hoe je met de feedback aan de slag gaat. Meestal zorgt dit ook voor een verhoogde respons op je evaluatie.

Studenten hebben de tijd genomen om je evaluatie in te vullen. Zie je deze studentengroep het academiejaar daarna terug? Licht dan in de eerste les even kort toe wat je met de feedback hebt gedaan en waarom. Ook studenten die niet zelf de feedback gaven, maar starten aan je opleidingsonderdeel zijn gebaat bij deze informatie. Zij waarderen de betrokkenheid en openheid van lesgevers die hen kort toelichten wat en waarom er (al dan niet) is aangepast aan het opleidingsonderdeel naar aanleiding van studentenfeedback.

Op deze manier co-creëren jullie samen de best mogelijke versie van het opleidingsonderdeel.

3. Werk samen met de stafmedewerker kwaliteitszorg van je opleiding/instelling

Lesgevers informeren de stafmedewerker kwaliteitszorg over wat zij al dan niet meenemen van de studentenfeedback vaak enkel wanneer een bepaald aspect duidelijk voor verbetering vatbaar is. Zelden doen zij dit ook wanneer er goede feedback is in combinatie met slechts een paar suggesties of aandachtspunten. In beide gevallen is echter een terugkoppeling naar de stafmedewerker kwaliteitszorg een meerwaarde, niet alleen voor deze stafmedewerker maar ook voor jou als lesgever. Denk bijvoorbeeld aan focusgesprekken (focusgesprekken bevragen een representatieve groep studenten uit een opleiding over verschillende aspecten van de kwaliteit van het onderwijs) waarbij de stafmedewerker beter kan inspelen op vragen van studenten wanneer deze goed op de hoogte is van bepaalde beslissingen die je maakte of van bepaalde organisatorische elementen die een invloed hebben op je opleidingsonderdeel. Kortom, een geïnformeerde stafmedewerker kwaliteitszorg is er twee waard!

Je kan natuurlijk ook altijd bij de stafmedewerker kwaliteitszorg van je opleiding/instelling terecht voor meer informatie of ondersteuning voor een eventuele herwerking van je opleidingsonderdeel of voor het gezamenlijk overlopen van je evaluatie.

Wanneer je ingrijpende veranderingen hebt ingevoerd en wil nagaan of deze veranderingen het beoogde effect hebben, of wanneer je een bepaald aspect van studentenfeedback wat meer wil uitdiepen, kan je dit ook samen met de stafmedewerker kwaliteitszorg nagaan. Er kan bijvoorbeeld een op maat gemaakte vragenlijst uitgewerkt worden of een specifiek focusgesprek rond dit thema worden georganiseerd.
 

Meer weten?

ECHO-tip 2016: Omgaan met studentenevaluaties

Van Petegem, P., Geyskens, J., Stes, A., Van Waes, S., & Verdurmen, C. (Eds.) Praktijkboek innoverend hoger onderwijs. Leuven: LannooCampus.

 • Hoofdstuk 6: Onderwijsevaluatie door studenten
 • Hoofdstuk 7: Onderwijsevaluatie in de praktijk

Student Evaluations (University of Washington) 

Student Evaluations of Teaching (Vanderbilt University) 

Informatie over de kwaliteitszorg aan UAntwerpen 
 

Info beschikbaar voor personeelsleden UAntwerpen (na inloggen)

 

(onderwijstip december 2019)