Bij het ontwerpen van je onderwijs spelen verschillende elementen een rol, of dit nu volledig online, op de campus of in een combinatie van beide plaatsvindt (blended leren). Een erg praktijkgerichte manier om dit aan te pakken, wordt aangereikt door het ADDIE-model. Dit is een logische ontwerpstructuur bestaande uit vijf fasen, die erg geschikt is om binnen een didactische context toe te passen.

Fase 1: Analyse

Welke vorm onderwijs ook aanneemt, de kernvraag blijft steeds dezelfde: hoe zorg je ervoor dat de studenten de noodzakelijke competenties verwerven en hoe kan je dit toetsen? Daarbij dien je ook rekening te houden met een aantal specifieke factoren, zoals de te bereiken competenties, studentenkenmerken, concrete contextkenmerken en jouw lesgeefstijl. Het is dan ook belangrijk om eerst hierover te reflecteren, vermits ze een invloed zullen hebben op het ontwerp van je leeromgeving.

Fase 2: Design

Op basis van deze vragen, kan je vervolgens gaan nadenken over de grote lijnen van je vak. Een belangrijke vraag hierbij is hoe de concrete “blend” van onderwijs op de campus en online onderwijs er zal uitzien.

Fase 3: Ontwerp (Development)

Nadat je een globaal beeld hebt over hoe je vaker zal uitzien, is het moment daar om de feitelijke leeractiviteiten (zowel online als op de campus) te gaan concretiseren. Hierbij komen zowel werkvormen, activatie, evaluatie, feedback en leermateriaal aan bod.

Fase 4: Implementatie

Wanneer alles uitgewerkt is, ben je klaar dit in de praktijk te brengen. Studenten gaan aan de slag in de leeromgeving die je hebt uitgewerkt – zelfstandig of onder directe begeleiding van jou - , jijzelf geeft je lessen en houdt de vinger aan de pols via formatieve evaluatie. Uiteindelijk neem je een summatieve evaluatie af om na te gaan of de eindcompetenties bereikt zijn.

Fase 5: Evaluatie

Uiteraard zullen er steeds elementen zijn waarvan je besluit dat je deze in de toekomst beter anders aanpakt. Dit kan zowel op basis van de resultaten van de summatieve evaluaties (examens of alternatieve evaluatievorm), feedback van studenten in het kader van kwaliteitszorg en een zelfreflectie door jou als lesgever.


Meer weten? 

Lees de volledige tip via onderstaande knop en laat je verder inspireren door de Pintra-subsite 'Onderwijs op de campus en online' waar je nog meer te weten kan komen over het ontwerpen van blended onderwijs (enkel beschikbaar met UAntwerpen-login).