In de vorige ECHO-tip introduceerden we het begrip ‘leerlijn’ als tussenniveau in een opleidingsprogramma om de graduele opbouw van competentieverwerving in kaart te brengen. In deze onderwijstip gaan we dieper in op de verschillende stappen bij het uittekenen van een leerlijnstructuur binnen een opleiding en het organiseren van een leerlijnoverleg.
 

Het uittekenen van een leerlijnstructuur

Een leerlijnstructuur binnen een bestaand curriculum uitwerken, neemt heel wat tijd in beslag. De volgende stappen worden best doorlopen om tot een succesvol en duurzaam resultaat te komen:

 • Definieer de leerlijnen (en eventueel subleerlijnen) in onderling overleg;
 • Duid een verantwoordelijke per leerlijn aan en leg zijn/haar taken vast;
 • Laat de leerlijnstructuur formeel goedkeuren;
 • Zorg voor een goede communicatie over de leerlijnstructuur;
 • Leg bij het invoeren van een nieuw opleidingsonderdeel steeds onmiddellijk de koppeling met een leerlijn expliciet vast;
 • Creëer een stabiele leerlijnstructuur en vermijd té frequente aanpassingen.

 

Het organiseren van een leerlijnoverleg

Een leerlijnoverleg is een forum voor het delen, het bespreken, het analyseren en het onderling afstemmen van de onderwijsleeractiviteiten binnen één leerlijn of subleerlijn. Enkele hands-on tips voor de organisatie van een efficiënt leerlijnoverleg:

 • Leg een vergaderagenda vast. Mogelijke vaste agendapunten zijn ‘inhoud’, ‘leerdoelen’, ‘toetsing’ en ‘opdrachten’;
 • Voorzie in vaste vergaderdocumenten;
 • Zorg voor ondersteuning door een beleidsmedewerker, zowel bij de voorbereiding als bij de opvolging;
 • Alle lesgevers rechtstreeks betrokken bij de inhoud van de leerlijn worden uitgenodigd op het overleg, ook gastdocenten en deeltijdse lesgevers;
 • Laat het leerlijnoverleg voorzitten door de leerlijnverantwoordelijke;
 • Realiseer afstemming tussen de verschillende leerlijnen onderling;
 • Stel een overzicht op van te ondernemen acties;
 • Streef implementatie van een systeem van leerlijnoverleg binnen de volledige onderwijsentiteit na (bijv. faculteit);
 • Gebruik het leerlijnoverleg als klankbord voor beleidslijnen en het delen van good practices;
 • Hou rekening met vergadermoeheid