Kort en krachtig duidelijk maken waarover je onderzoek gaat

Kort en krachtig duidelijk maken waarover je onderzoek gaat, dat is niet eenvoudig. PRESS > SPEAK geeft jonge onderzoekers de kans hun eerste stappen te zetten in wetenschapscommunicatie.

Jaarlijks organiseert het team Wetenschapscommunicatie van de UAntwerpen een Engelse editie van de PRESS > SPEAK schrijfwedstrijd. Eerst volgen de jonge internationale onderzoekers de Linguapolis-workshop ‘Science Communication’ over de principes van een goed leesbare Engelse tekst die verstaanbaar is voor het bredere publiek. Aanvullend krijgen de deelnemers ook individuele feedback op hun teksten.

Uit de ingediende teksten voor de PRESS > SPEAK wedstrijd van 2024 kwam Maja Mielke als winnaar uit de bus met de tekst ‘Canaries: the cheetahs among seed eaters’. De tekst wordt gepubliceerd in Stroom.

Lees hier meer over de wedstrijd.


Foto: Alfred Grupstra - Pixabay