Side header image

Organisatiestructuur

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie is verantwoordelijk voor het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening in de vakgebieden van de opleidingen in de toegepaste economische wetenschappen. Om deze taken vlot te laten verlopen, zijn er binnen de faculteit een aantal beleidsorganen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste organen.