Herbekijk het webinar

De mens centraal: Europese waarden in het bedrijfsleven

Op 7 oktober 2020 organiseerde de UCSIA-leerstoel Jef Van Gerwen, de Trends Leerstoel Economie van de Hoop en de Velge Leerstoel Europese Waarden de workshop De mens centraal: Europese waarden in het bedrijfsleven. 

De coronacrisis heeft de pauzeknop van de economie ingedrukt, met alle rampzalige gevolgen vandien. Bedrijven sneuvelen, werkloosheidscijfers stijgen. Toch kan de crisis ook een kans zijn om onze prioriteiten fundamenteel te herdenken. Waartoe dient de economie? Wat is de waarde of ‘winst’ die een onderneming nastreeft? Voor welk doel willen wij werken?

Een bedrijf is méér dan een geldmachine. Dat besef groeide sterk voor de coronacrisis: waardevol ondernemen was het nieuwe streven in veel Europese governance modellen. Maar wat zijn dat nu eigenlijk, ‘Europese waarden‘?

In Europa heeft de filosofie van het personalisme een belangrijke invloed uitgeoefend op de vorming van Europese waarden. Het personalisme is een filosofische stroming in de lijn van het existentialisme en oorspronkelijk geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie. De stroming focust op waarden als gemeenschap, solidariteit, het common good en het belang van de menselijke persoon. Personalisme heeft een belangrijke invloed gehad op het bedrijfsleven, het ontstaan van de Europese Unie (via de founding fathers) en de Belgische politiek.

Tijdens dit interactieve, digitale evenement kregen ondernemers het podium die de waarden van het personalisme centraal stellen en vertalen naar het hier en nu. Na een inleiding van Dries Deweer, specialist in personalisme, vertelden diverse bedrijfsleiders over het belang van het herontdekken van belangrijke Europese waarden zoals deze in het personalisme tot uiting komen. Wat kunnen deze personalistische waarden concreet betekenen voor het bedrijfsleven? Hoe gaan Vlaamse CEO’s hier vandaag mee aan de slag? Waarom is dit vaak moeilijk? Wat zijn de feitelijke uitdagingen? En waar halen ze hun inspiratie om het vol te houden? 

 

Programma

14.00 uur                   Welkomstwoord door Heleen Touquet (Velge Leerstoel Europese

                                    Waarden) en Hendrik Opdebeeck (Trends Leerstoel

                                    Economie van de Hoop)

14.05 uur                   Europese waarden en personalisme

                                    door Dries Deweer, Tilburg University

14.30 uur                   Inleiding: Personalistische waarden in het bedrijfsleven met:

                                    Hilde Crevits, (Vlaams minister van economie)

                                   Erik Hendriks, (Sylvester Productions)

                                    Ingrid Verduyn, (WaW Jobs)

                                    Luk Bouckaert, (SPES-Forum)

                                    Moderator: Stijn Latré, directeur van UCSIA

15.30 uur                  Uitleg parallelsessies + korte pauze om koffie te halen

15.45 uur                   Parallelsessies: coffee corner. Gemodereerde dialoog tussen

                                    de deelnemers

16.20 uur                   Plenair: Nabeschouwing door Hendrik Opdebeeck

16.30 uur                  Einde