Op 1 mei 2019 riep Paus Franciscus jonge economen, studenten en ondernemers wereldwijd op om de economie te reanimeren en zo een proces van wereldwijde verandering op gang te brengen. In zijn toespraak benadrukte Paus Franciscus dat "alles nauw met elkaar verbonden is en dat de bescherming van het milieu niet los kan worden gezien van het garanderen van gerechtigheid voor de armen en het vinden van antwoorden op de structurele problemen van de wereldeconomie". Hij merkt op dat "slechts weinigen de oproep hebben gehoord om de ernst van de problemen te erkennen en, nog meer, om een nieuw economisch model in te voeren, de vrucht van een cultuur van gemeenschap gebaseerd op broederschap en gelijkheid". Daarom herhaalt hij zijn pleidooi van de Wereldjongerendag in Panama, "laat het niet aan anderen over om de hoofdrolspelers van de verandering te zijn". Hij nodigde jongeren uit de hele wereld uit om deel te nemen aan een driedaagse conferentie, genaamd The Economy of Francesco, waar ze konden discussiëren en nieuwe manieren konden creëren om de economie en de vooruitgang te begrijpen, om de cultuur van verspilling te bestrijden, om een stem te geven aan hen die geen stem hebben en om nieuwe levensstijlen voor te stellen:  

"Daarom wil ik u graag ontmoeten in Assisi: zodat we samen, door middel van een gemeenschappelijk 'convenant', een proces van wereldwijde verandering kunnen bevorderen. Een proces waaraan niet alleen gelovigen, maar alle mannen en vrouwen van goede wil kunnen deelnemen, los van verschillen in geloofsovertuiging en nationaliteit, geïnspireerd door een ideaal van broederschap met aandacht voor vooral de armen en uitgeslotenen". (Paus Franciscus) 

Vanwege de uitbraak van Covid-19 werd de conferentie eerst uitgesteld en nu herontworpen als een online conferentie op 19, 20 en 21 november 2020. De afgelopen maanden heeft De Economie van Francesco zich ontwikkeld tot meer dan alleen een evenement. Het is een beweging geworden van jonge getalenteerde mensen, ondernemers, changemakers en economen van over de hele wereld, die graag willen leren, van gedachten wisselen en samenwerken voor een rechtvaardige en inclusieve wereldeconomie. Het is een creatieve gemeenschap, die de economie van Francesco definieert door te debatteren over nieuwe modellen voor de economie, waarbij wordt nagedacht tussen het "reeds" en het "nog niet". 

In de weken voorafgaand aan het evenement organiseren UCSIA, de Trends Leerstoel Economie van de Hoop en de Gemeenschapseconomie België twee Towards...-webinars. Dit zijn voorbereidende lezingen om de dialoog te bevorderen tussen creatieve jongeren, onderzoekers en ondernemers die geïnspireerd en vastbesloten zijn om het algemeen belang te dienen. 

De Economie van Francesco stelt twaalf thema's of 'Villages' voor, die de vragen van de deelnemers over de toekomstige economie omvatten. Met onze Towards...-webinars hebben we ervoor gekozen om Profit & Vocation en Women, Work & Care in de schijnwerpers te zetten. Met eminente internationale wetenschappers en specifieke cases hopen we een bijdrage te leveren aan de dialoog van The Economy of Francesco.