Met de webinarreeks “De uitdaging van een donuteconomie. Van een autonome markt naar een ingebedde economie” stellen de Leerstoel Economie van de Hoop, Broederlijk Delen en UCSIA, in samenwerking met De Transformisten, drie webinars voor, waarin we ons verdiepen in de rollen van de markt, de gemeenschapseconomie en de staat.  We analyseren eerst de grenzen van een autonome markt, om daarna de gemeenschapseconomie als aanvulling en alternatief te onderzoeken. In het laatste synthesewebinar gaan we na welke nieuwe verhouding tussen de markt en de staat tot stand kan komen om de uitdaging van een donuteconomie te helpen realiseren.

Doorheen drie donderdagavonden – 9 & 16 december 2021 en 20 januari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur – laten we vernieuwende ondernemers/politici, sprekers uit het middenveld, academici van verschillende universiteiten en studenten aan het woord. We ruimen tijd voor u om actief aan de dialoog deel te nemen.

Kan een vernieuwde relatie tussen de markt, stakeholders en de overheid tot stand komen? Wat is dat dan precies, een ingebedde economie? En hoe biedt precies de gemeenschapseconomie een valabel alternatief? Ontdek het samen met ons in de volgende drie webinars waarvoor je ook afzonderlijk kan registreren.

Herbekijk

De Grenzen aan de markt

Herbekijk

De kracht van een gemeenschapseconomie

Herbekijk

De overheid bekeken door een nieuwe bril