Side header image

Bachelor in de geschiedenis

Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

Dankzij de brede algemene vorming kan een historicus met een masterdiploma in een brede waaier van beroepen aan de slag:

Blijf je in het spoor van je opleiding…

Een historicus of historica voelt zich als een vis in het water in de wetenschappelijk-culturele wereld van musea, archieven en bibliotheken. Een behoorlijk aantal werkt op dit ogenblik in hogescholen en aan universiteiten. In het secundair onderwijs kan je terecht als lesgever, bibliothecaris of leidinggevende.

… of neem je een afslag naar de bedrijfswereld?

Tegenwoordig trekken ook de bedrijfswereld en de ambtenarij meer en meer afgestudeerde historici aan. Met jouw brede algemene vorming pas je daar perfect. Wel wordt verwacht dat je zelfstandig wat sleutelt aan je talenkennis.

Non-profit of profit: welke weg kies je?

In de non-profit zijn historici werkzaam in publieke instellingen zoals archieven, instellingen voor monumentenzorg, gemeentelijke bibliotheken, in de diplomatie, bij het Europees Parlement, bij de Koning Boudewijnstichting, of bij ziekenfondsen. Ook op ministeries en in allerlei politieke organisaties kunnen ze jouw kennis gebruiken.

In de profitsector kan je terecht in journalistieke banen en bij uitgeverijen, in het bankwezen, in de verzekeringssector en in allerlei soorten bedrijven. Door de brede vorming kan je je eigenheid maximaal laten meespelen in je uiteindelijke jobkeuze.

Onderwijs

Heb je zin om les te geven? Na het volgen van de specifieke lerarenopleiding mag je als leraar in het secundair onderwijs aan de slag. Je mag dan uiteraard Geschiedenis doceren, maar ook Cultuurwetenschappen, Maatschappelijke vorming, en in het beroepssecundair onderwijs ‘Project Algemene Vakken’ (PAV).

Onderzoek

Aan de universiteit kan je je verdiepen in onderzoek. Dat kan fundamenteel, maar zeker ook toegepast onderzoek zijn. Een carrière aan de universiteit begin je met een doctoraatsopleiding.