Side header image

Bachelor in de geschiedenis

Passie voor mens en maatschappij, vroeger en nu

Jij

  • Heb je een brede belangstelling voor mens en maatschappij, vroeger en nu?
  • Vraag je je af hoe mensen vroeger leefden, werkten, en dachten, oorlog voerden...?
  • Wil je inzicht krijgen in de evolutie van de menselijke beschaving?
  • Zoek je verbanden tussen politiek, economie en cultuur vroeger en vandaag?

De opleiding geschiedenis bouwt verder op de geschiedenislessen van het secundair onderwijs. Je leert zélf historisch onderzoek verrichten en structuren en evoluties begrijpen.

Je opleiding

Deze opleiding is sterk gericht op wetenschappelijk onderzoek. Er gaat veel aandacht naar:

  • geschiedeniswetenschap
  • methoden van geschiedschrijving
  • onderzoeksvragen formuleren
  • literatuur over een onderwerp verzamelen en interpreteren
  • met archiefbronnen werken
  • conclusies helder uitschrijven

Een pakket historische opleidingsonderdelen geeft je inzicht in verschillende aspecten van ons verleden, maar confronteert je ook met de recente geschiedenis en de samenleving nu. Daarnaast krijg je ook heel wat sociaal-wetenschappelijke en filosofische vakken.

Je toekomst

Met dit bachelordiploma op zak heb je binnen dit vakgebied rechtstreekse toegang tot de master geschiedenis.

De toekomstmogelijkheden voor afgestudeerde historici zijn legio. Je komt terecht in het onderwijs, in musea, archieven en bibliotheken, maar ook in hogescholen en aan universiteiten. In het secundair onderwijs tref je historici aan als lesgever, bibliothecaris of directeur. 

Ook de overheid en de bedrijfswereld hebben jou nodig. Zo kan je evengoed aan de slag in instellingen voor monumentenzorg, in de diplomatie, bij het Europees Parlement, bij ziekenfondsen, en op ministeries.

In de profitsector zijn onder meer uitgeverijen, mediabedrijven, banken en verzekeringsbedrijven in jou geïnteresseerd. Door de brede vorming kan je je persoonlijkheid maximaal laten meespelen in je uiteindelijke jobkeuze.