12de Contactdag Joodse Studies van de Lage Landen

Universiteit Antwerpen
Donderdag 9 mei 2019
09.15 uur - 19.00 uur
Gevolgd door een avondlezing van Prof. dr. Kees Ribbens om 20.00 uur.

Locatie: Stadscampus Universiteit Antwerpen
Contactdag: lokaal D.014, Grote Kauwenberg 18
Avondlezing: lokaal R.213, Rodestraat 14

Het Instituut voor Joodse Studies organiseert voor de twaalfde keer aan de Universiteit Antwerpen een interdisciplinaire ontmoetingsstudiedag op het terrein van Joodse Studies van de Lage Landen. Doel van deze dag is de verschillende onderzoekers die zich bezighouden met Joodse Studies van de Lage Landen met elkaar in contact te brengen en de mogelijkheid te geven hun onderzoek, zowel afgewerkt als “work in progress”, te presenteren. Door de dag open te stellen voor zowel jonge als meer gevestigde onderzoekers hopen we bij te dragen tot een positieve wisselwerking tussen verschillende onderzoeksgeneraties. Dit jaar wordt de contactdag afgesloten met een avondlezing door Prof. Dr. Kees Ribbens met als titel Anne Frank als individueel beeldverhaal ? Eigentijdse Holocaustverbeeldingen in een visueel massamedium, in samenwerking met de Kazerne Dossin.

Contactdag in het Engels, avondlezing in het Nederlands - toegang gratis

Programma contactdag

9.15-9.30 Registration and coffee
9.30-9.45 Welcome by Vivian Liska (Institute of Jewish Studies, University of Antwerp), Karin Hofmeester (IISG/University of Antwerp) & Veerle Vanden Daelen (Kazerne Dossin/University of Antwerp)
9.45-10.45 Panel 1: Amsterdam and Antwerp as Breeding Ground for Sephardic Thinkers
Chair: Henk Looijesteijn (IISG)
  Lawrence Rabone (University of Manchester)
Rabbi Menasseh ben Israel’s Transconfessional Messianism: the result of a fusion of Marrano and millenarian influences
  José Alberto Rodrigues da Silva Tavim (Universidade de Lisboa/Universidade de Évora)
Between Antwerp and Amsterdam: Manuel Levy Duarte (1631-1714), businessman in the Baroque Letters of Manuel de Leao
10.45-11.00 Coffee break
11.00-12.15 Panel 2: The Jews of Rotterdam and Amsterdam: equal but not the same?
Chair: Janiv Stamberger (Kazerne Dossin/University of Antwerp)
  Karin Hofmeester, Huibert Schijf (em. University of Amsterdam) & Daniël Metz (independent scholar)
Diamonds: the industry, the trade union and the Amsterdam Jewish community
  Marleen van den Berg (NIOD)
No House of their Own: Jewish possessions during the Second World War
12.15-13.15 Lunch
13.15-15.15 Panel 3: Antisemitism & Otherness
Chair: Karin Hofmeester
  Aalt Smienk (Vrije Universiteit Amsterdam)
Abraham Kuyper, De Standaard and the Framing of Jews and Antisemitism
  Ludo Verbist (independent scholar, volunteer Kazerne Dossin)
Border History: Assistance for Persecuted Jews
  Laurence Schram (Kazerne Dossin)
Holocaust Negationism, Where the Extremes Meet
  Lieke Schrijvers (Utrecht University)
Gender Giyur: New Jewish Women in the Netherlands
15.15-15.30 Coffee break
15.30-16.30 Panel 4: New Perspectives on Encounters in Liberated Europe
Chair: Helen Grevers (Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen)
  Veerle Vanden Daelen
Orthodox Survivors and Allied Troops in Immediate Post-War Antwerp
  Richard Menkis (University of British Columbia)
Canadian ‘Liberators’ in Belgium and the Netherlands: towards an ‘entangled’ history
16.30-17.30 Panel 5: Survivors and Survival: History, Testimony and Ethics
Chair: Veerle Vanden Daelen
  Bieke Van Camp (Université Paul-Valéry, Montpellier)
Dutch Concentration Camp Survivors and the Kochany Phenomenon: History and Testimony
  Nicoletta I. Fotinos (independent scholar)
The Ethics of Survival: A Case Study of Prisoner Physician Dr. Lucie Adelsberger (1895- 1971)
17.30-17.45 Coffee break
17.45-18.45 Panel 6: Anne Frank: Literature, Identification and Representation
Chair: Kees Ribbens (NIOD)
  Filipe Amaral Rocha de Menezes (Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil/University of Antwerp)
Anne Frank and Michel Laub: diaries and daily violence
  Alex Williams (University of Amsterdam)
“Who is able to feel like Anne Frank?” Mass Tourism and the Narratival Problem of Identification in the Anne Frank House
18.45-19.00 Concluding remarks by Karin Hofmeester & Veerle Vanden Daelen

 

Programma avondlezing

Donderdag 9 mei 2019 om 20.00 uur
ANNE FRANK ALS INDIVIDUEEL BEELDVERHAAL? EIGENTIJDSE HOLOCAUSTVERBEELDINGEN IN EEN VISUEEL MASSAMEDIUM
Prof. Dr. Kees Ribbens
(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Amsterdam)

Lezing in het Nederlands in samenwerking met Kazerne Dossin in het kader van de 12de Contactdag Joodse Studies van de Lage Landen.
De lezing gaat door in lokaal R.213 van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.


Zowel het Anne Frank Fonds in Bazel als de Anne Frank Stichting in Amsterdam hebben in recente jaren stripboeken uitgebracht die lezers een beeld geven van het leven van Anne Frank en haar noodlottige ervaringen tijdens de Holocaust. Deze actuele publicaties, verzorgd door gerenommeerde creatieve talenten uit Israël en de Verenigde Staten, trachten specifieke doelgroepen op eigentijdse wijze vertrouwd te maken met de persoonlijke geschiedenis van Anne Frank zoals oorspronkelijk opgetekend in haar dagboek. Maar anders dan veelal wordt aangenomen waren deze varianten van het hedendaagse graphic novel-genre allesbehalve een nieuw fenomeen. Stripverhalen over Anne Frank, die vooral jongeren een indruk kunnen bieden van het leven tijdens de nationaalsocialistische Jodenvervolging, bestaan al vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw. Uiteenlopende stripversies van haar levensverhaal kennen tot ver buiten de westerse wereld tal van verschijningsvormen en lijken in al hun variatie kenmerkend voor de wijze waarop de historische cultuur in diverse samenlevingen een rol inruimt voor (de verbeelding van) deze genocidale Europese geschiedenis. De vraag daarbij is wel hoe passend of geschikt deze visuele vertolkingen geacht (kunnen) worden voor het overbrengen van zowel het individuele biografische narratief van Anne Frank als het grotere verhaal van de transnationale Holocaust. Aan de hand van diverse voorbeelden zal deze thematiek toegelicht en nader gecontextualiseerd worden.

Kees Ribbens is historicus. Hij is als senior onderzoeker verbonden aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam en is bijzonder hoogleraar Populaire historische cultuur en oorlog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn voornaamste onderzoeksinteresses betreffen populaire historische cultuur, publieksgeschiedenis, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en representaties van oorlog en massaal geweld in de 20ste en 21ste eeuw. Zijn belangstelling richt zich in het bijzonder op musea, stripverhalen en nieuwe media. Recent publiceerde hij onder meer: ‘Picturing anti-Semitism in the Nazi-occupied Netherlands: Anti-Jewish Stereotyping in a racist Second World War Comic Strip’, in: E. Stańczyk (Ed.), Beyond Maus: Comic Books, Graphic Novels and the Holocaust (pp. 8-23), New York and London: Routledge (2018) en: ‘Popular Understandings of the Past: Interpreting History through Graphic Novels’, in: J.B. Gardner & P. Hamilton (Eds.), The Oxford Handbook of Public History (pp. 105-119), Oxford: Oxford University Press (2017).

Abstracts

Klik hier om de abstracts van de sprekers te lezen.

Inschrijven

Om u in te schrijven voor de 12de Contactdag, klik hier.

Om u in te schrijven voor de avondlezing, klik hier.

Locatie en routebeschrijving

Locatie:
Contactdag 9 mei: Universiteit Antwerpen, stadscampus, gebouw D, lokaal D.014, Grote Kauwenberg 18, 2000 Antwerpen
Avondlezing 9 mei: Universiteit Antwerpen, stadscampus, gebouw R, lokaal R.213, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

Routebeschrijving

Call for Abstracts (closed)

12th Contact Day Jewish Studies on the Low Countries
Institute of Jewish Studies - University of Antwerp
Thursday 9 May 2019

The Institute of Jewish Studies organizes for the twelfth time an interdisciplinary conference at the University of Antwerp concerning Jewish Studies on the Low Countries. The purpose of the conference is to facilitate contacts between researchers working within this area of study. We especially encourage young researchers to participate in the workshop. We also hope for contributions from more established researchers, in order to establish a positive exchange between different research generations. We especially invite papers and/or sessions that are explicitly comparative in character, and welcome themes and disciplines within Jewish Studies concerning the Low Countries. Proposals need not be limited to a specific historical period and presentations may include works in progress. Both individual and panel proposals are possible. The conference language is English. Please note that the conference cannot provide financial support to cover travel and accommodation of presenters or participants.

Please submit an abstract of maximally 400 words and a short CV by 15 January 2019.

For further information please contact:
Karin Hofmeester: kho@iisg.nl
Veerle Vanden Daelen: veerle.vandendaelen@kazernedossin.eu