​De Short Title Catalogue Vlaanderen (STCV) is een online database die uitgebreide bibliografische beschrijvingen bevat van boeken die in Vlaanderen zijn gedrukt in de zeventiende en achttiende eeuw. Het STCV-project ging van start in 2000 en sinds 2009 wordt het project beheerd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

In november 2015 bevatte deze database al 41.000 boeken uit meerdere belangrijke erfgoedcollecties in Vlaanderen, waaronder 3328 boeken uit de collectie oude drukken van de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap. In 2015-2016 zal een STCV-expert alle zeventiende-eeuwse boeken uit Vlaanderen in onze collectie in de database invoeren.