Antwerp School of Education

Programma en presentaties

Programma

Colloquium Samen Onderwijs Vormgeven 

19-20 juni 2018

Dinsdag 19 juni 2018

13u00-13u10

Opening colloquium
Ann De Schepper (voorzitter Antwerp School of Education)

13u10-13u30

Inleiding: Gedeeld Onderwijskundig en wAarderend Leiderschap via verschillende vormen van Leergemeenschappen (GOALL)
Wouter Schelfhout (Antwerp School of Education – Specifieke Lerarenopleiding)

13u40-14u30

‘It takes a team to... teach. Het wat, hoe en waarom van team teaching als onderwijsvorm’
Mathea Simons (Antwerp School of Education – Specifieke Lerarenopleiding)

14u30-15u00

Pauze

15u00-16u00

De kracht van onderwijsnetwerken van lesgevers: Welke inzichten bieden ze ons, hoe ondersteunen ze de professionele ontwikkeling, en hoe kunnen we ze bewust gaan versterken?
Sara Van Waes (Expertisecentrum Hoger Onderwijs)

16u00-17u00

Digitale leeromgevingen
Jozef Colpaert (Antwerp School of Education – Expertisecentrum Hoger Onderwijs en Specifieke Lerarenopleiding)

17u00-17u10

Envoi volgende dag
Tom Smits (Antwerp School of Education – Specifieke Lerarenopleiding & voorzitter Leerstoel Onderwijsvernieuwing en - samenwerking) & Wouter Schelfhout

Woensdag 20 juni 2018

9u00-9u10
Verwelkoming

Tom Smits (Voorzitter Leerstoel voor Onderwijsvernieuwing en -samenwerking)

9u10-10u30
(Professionele) leergemeenschappen en de rol van de schoolleider
 
Wouter Schelfhout, An Buckinx (OVSG) & Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen)

10u30-11u
Pauze

11u-12u
sessie 1a
Samen lezen verbetert begrijpend lezen. De impact van gedifferentieerd cross-age peer tutoring op het leesbegrip van adolescenten die moeilijk lezen

Jordi Casteleyn & Mieke Broothaerts

11u-12u
sessie 1b
LeerKRACHT: Teacher Design Teams als strategie voor professionalisering & innovering

Magda Mommaerts & Stephen Hargreaves

12u-13u
Broodjeslunch en netwerkmoment (ook voor namiddagdeelnemers)

13u-13u45
sessie 2a
Professionele leergemeenschappen in erfgoededucatie: een meerstemmig verhaal

Paul Janssenswillen & Wil Meeus

13u-13u45
sessie 2b
Vier jaar onderzoek naar comparatief beoordelen met D-PAC: wat hebben we ontdekt?

Renske Bouwer

13u-14u30
sessie 2c
Teacher Design Teams als strategie om leraren te professionaliseren en om STEM-curriculummaterialen te ontwikkelen

Tine De Bruyn, Sonia De Pauw, Judith Gadeyne, Lieke Lochten, Pascale Mast, Gert Vanthournout, Marleen Van Strydonck

13u45-14u30
sessie 3a
Kennis van en misconcepties over ‘Evolutie door natuurlijke selectie’ na secundair  en universitair biologieonderwijs in Vlaanderen

Rianne Pinxten, Sven De Maeyer, Ellen Vandervieren & Jonas Verspeek

13u45 – 14u30
sessie 3b
Professionele ontwikkeling van leerkrachten in de context van financiële educatie

Boukje Compen

14u30-15u
Pauze

15u-15u45
sessie 4a
Co-creatie en generatief coachen in het kader van levenslang leren. Bespreking van een pilootstudie in het hoger wiskundeonderwijs

Ellen Vandervieren & Els Laenens

15u-16u30
sessie 4b
Praktijk en onderzoek van een werkplektraject in de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs

Annelies Aerts, Inge Havermans, Lieke Lochten, Jo van den Hauwe & Gert Vanthournout

15u-16u30
sessie 4c
Hoe formatief evalueren in het talenonderwijs? Ontwikkeling van een toolbox in samenwerking met het werkveld

Debbie De Neve & An Leroy

15u45-16u30
sessie 5a
Inclusief onderwijs: een overzicht vanuit de literatuur

Aster Van Mieghem, Karine Verschueren, Katja Petry & Elke Struyf

16u30-18u
Receptie