Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Infoavond voor ouders

Is je student gestart in de bachelor, maar zit je als ouder nog met vragen?

Op donderdagavond 17 oktober 2024 om 19 uur (datum onder voorbehoud) organiseert de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen een infoavond voor ouders van startende bachelorstudenten ('generatiestudenten') in een van onze opleidingen aan onze faculteit:

  • biochemie en biotechnologie
  • biomedische wetenschappen
  • diergeneeskunde
  • farmaceutische wetenschappen

Op deze avond leggen we je enkele belangrijke begrippen uit, geven we uitleg over de studiebegeleiding die we bieden, en proberen we een antwoord te geven op de vragen en bezorgdheden waarmee je als ouder nog zou zitten.

De infoavond gaat door in de Aula Fernand Nédée in gebouw Q op Campus Drie Eiken. Parkeren kan gratis op parking 4 aan de Universiteitsbaan; bus 17 stopt vlakbij de campus. De zaal is rolstoeltoegankelijk.

Je aanwezigheid is niet verplicht, maar op voorhand inschrijven is noodzakelijk. Je ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging.