Rechten

Codex Onderwijs Faculteit Rechten

De Codex Onderwijs Faculteit Rechten bestaat uit vier onderdelen:

 1. Boek I: studieloopbaan
 2. Boek II: meesterproef
 3. Boek III: aspirant-onderzoeker
 4. Boek IV: studentenmobiliteit

Boek I: studieloopbaan bestaat uit de facultaire richtlijnen m.b.t. de studieloopbaan aan de Faculteit Rechten van de UAntwerpen. 

Je kan er richtlijnen vinden voor volgende items:

 •   Inschrijvingen
  • aan de UAntwerpen
  • voor een opleiding aan de Faculteit Rechten
  • bijzondere inschrijvingen: examen/creditcontract, na eerdere weigering omwille van studievoortgangbewaking, onvoldoende leerkrediet, combinatie van opleidingen
 • Vrijstellingen
 • Samenstellen studieprogramma: studietrajecten, volgtijdelijkheid, opnemen van meer dan 72 studiepunten, enz.
 • Combinatie van opleidingen binnen de Faculteit Rechten
 • Bijzondere onderwijs- en examenfaciliteiten
 • Examenregeling
 • Maatregelen van studievoortgangbewaking
 • Fraude en plagiaat
 • Beroepen
 • Equivalentielijsten: vrijstellingen voor studenten die credits behaalden in een opleiding in de rechten aan een andere Belgische rechtsfaculteit


Boek III bevat het reglement voor aspirant-onderzoekers, waarin het doel en de inhoud van het programma van aspirant-onderzoekers wordt beschreven, alsook de selectiecriteria en de selectie- en evaluatieprocedure van het programma.


Boek IV: studentenmobiliteit bestaat uit de facultaire richtlijnen m.b.t. een studieverblijf van studenten aan gastuniversiteiten.

Je kan er richtlijnen vinden voor volgende items:

 • Inleiding/context
 • Studieverblijf aan een gastuniversiteit door bachelor studenten
 • Studieverblijf aan een gastuniversiteit door master in de rechten studenten (Nederlandstalige programma)
 • Studieverblijf aan een gastuniversiteit door studenten van de Master of Laws (LL.M.)
 • Deelname aan een zomer- of winterschool
 • Opnemen van afzonderlijke opleidingsonderdelen in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met een andere universiteit
 • Opnemen van afzonderlijke opleidingsonderdelen in het kader van Short Term Blended Mobility

Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de Codex Onderwijs Faculteit Rechten enerzijds en de Codex Hoger Onderwijs of het OER anderzijds, primeren deze laatste bepalingen.