Rechten

Bereid je voor en start met voorsprong!

Jij bent helemaal overtuigd om rechten te studeren: wij kijken er alvast naar uit om jou te mogen verwelkomen! 

Maar first things first: de voorbereiding op jouw inschrijving.

Voorbereiding op de opleiding

Heb je de keuze gemaakt om rechten te studeren in Antwerpen? 

Hopelijk ben jij even enthousiast om te starten als wij! Met deze tips ben je helemaal voorbereid om er in te vliegen!

Aan de slag

Dit is het online voorbereidingsplatform van de Universiteit Antwerpen. Het kan je helpen om goed voorbereid te starten aan je opleiding. Je vindt er digitale zelfstudiepakketten waarmee je je voorkennis kan testen en bijschaven.

Zo weet jij precies waar je je nog kan bijsturen om helemaal klaar te zijn voor de opleiding.

Aan de slag!

Monitoraat op maat

Fris je taalvaardigheid op met de voorbereidende cursus 'Academische taalvaardigheid'. Dankzij deze cursus kan je als startende student je Nederlands nog bijsturen waar nodig. Het geeft je een goede voorbereiding op de academische woordenschat en wetenschappelijke teksten.

Is Nederlands jouw tweede taal? Kom dan naar de infosessie om goed voorbereid te zijn bij de start van het academiejaar en weet wat jou te wachten staat.

Ontdek het aanbod

Wat je zelf nog kan doen

Voor de opleiding rechten is er geen voorkennis van het recht nodig. 

Er zijn wel verschillende manieren om je voor te bereiden op deze opleiding.

Taalvaardigheid is zeer belangrijk, niet alleen tijdens je opleiding maar ook later in je job. Taal is het instrument van de jurist. Zowel schriftelijk als mondeling moet je het Nederlands dus zeer goed onder de knie hebben. Door de federale structuur van ons land is ook een zeer goede kennis van het Frans een noodzaak. Bovendien heb je ook een goede kennis van het Engels en basisnoties van het Duits nodig om buitenlandse juridische teksten te kunnen lezen. Twijfel je aan je talenkennis? Test jezelf via het online leerplatform Aan de slag. Er zijn digitale taaltoetsen voor Frans en Engels en voor academisch Nederlands. Is je taalniveau niet zo goed? Je krijgt de kans om eraan te werken in de taalremediëringslessen.

Verder kan je ter voorbereiding veel lezen, om zo leesstrategieën te ontwikkelen. Lees bijvoorbeeld regelmatig de krant en probeer in artikelen de kerngedachte aan te duiden en vraag je na het lezen van het artikel af: wat heb ik nu net gelezen? Wat zijn de belangrijkste gedachten in dit artikel? Ook zijn er workshops over academische taalvaardigheid die georganiseerd worden voor de start van het academiejaar. In deze workshops wordt gekeken naar vragen rond hoorcolleges volgen, wetenschappelijke teksten lezen en omgaan met academische woordenschat. Deze workshops kunnen je ook nog op weg helpen in je voorbereiding.

Flexibel studeren

Sommige studenten willen graag een ander traject bewandelen, naast het reguliere traject. 

Misschien heb jij al wel een diploma behaald en kom je in aanmerking voor een verkort traject of misschien wil jij je studie combineren met een job. Binnen de Faculteit Rechten zijn er verschillende mogelijkheden om een persoonlijk traject te volgen. 

Ontdek hier de mogelijkheden

Toelating tot inschrijving

In bepaalde gevallen heb je een toelating nodig van de faculteit om je verdere inschrijving bij de centrale onderwijsadministratie te kunnen vervolledigen. Zonder toelating kan je je niet inschrijven.  

In dat geval is het belangrijk dat je eerst de toelating hebt tot inschrijving voor de opleiding rechten, vooraleer je de inschrijving aan de UAntwerpen kan verder zetten.  

Heb ik een toelating nodig?