Rechten

Bereid je voor en start met voorsprong!

Een goede voorbereiding maak je niet alleen. Wij helpen je graag op weg doorheen het volledige inschrijvingsproces: van studiekeuze tot de start van het academiejaar.

We beginnen bij het begin: een juiste studiekeuze is natuurlijk belangrijk, maar zeker niet evident. 

Studiekeuze

Een studiekeuze maken is zeker geen gemakkelijke opdracht. Dat is ook niet verwonderlijk, want het hoger onderwijs is complex en het opleidingsaanbod is groot. Om een keuze te maken, is het dus belangrijk om veel informatie op te zoeken en te vergelijken. Is de opleiding rechten iets voor jou? Ontdek het hier!

Wil je graag meer hulp bij het maken van een studiekeuze? Dan zijn er verschillende diensten van de UAntwerpen die je graag op weg helpen!

Is rechten iets voor mij?

Op de opleidingspagina kom je alvast meer te weten over de opleiding rechten en wat je mag verwachten, waarom Antwerpen het verschil maakt, hoe het studieprogramma eruit ziet, wat je toekomstmogelijkheden zijn, en nog veel meer!

Voorbereiding op de opleiding

Heb je de keuze gemaakt om rechten te studeren in Antwerpen? 

Hopelijk ben jij even enthousiast om te starten als wij! Met deze tips ben je helemaal voorbereid om er in te vliegen!

Aan de slag

Dit is het online voorbereidingsplatform van de Universiteit Antwerpen. Het kan je helpen om goed voorbereid te starten aan je opleiding. Je vindt er digitale zelfstudiepakketten waarmee je je voorkennis kan testen en bijschaven.

Zo weet jij precies waar je je nog kan bijsturen om helemaal klaar te zijn voor de opleiding.

Aan de slag!

Monitoraat op maat

Fris je taalvaardigheid op met de voorbereidende cursus 'Academische taalvaardigheid.'  Dankzij deze cursus kan je als startende student je Nederlands nog bijsturen waar nodig. Het geeft je een goede voorbereiding op de academische woordenschat en wetenschappelijke teksten.

Is Nederlands jouw tweede taal? Kom dan naar de infosessie om goed voorbereid te zijn bij de start van het academiejaar en weet wat jou te wachten staat.

Ontdek het aanbod

Wat je zelf nog kan doen

Voor de opleiding rechten is er geen voorkennis van het recht nodig. 

Er zijn wel verschillende manieren om je voor te bereiden op deze opleiding.

Taalvaardigheid is zeer belangrijk, niet alleen tijdens je opleiding maar ook later in je job. Taal is het wapen van de jurist. Zowel schriftelijk als mondeling moet je het Nederlands dus zeer goed onder de knie hebben. Door de federale structuur van ons land is ook een zeer goede kennis van het Frans een noodzaak. Bovendien heb je ook een goede kennis van het Engels en basisnoties van het Duits nodig om buitenlandse juridische teksten te kunnen lezen. Twijfel je aan je talenkennis? Test jezelf via het online leerplatform Aan de slag. Er zijn digitale taaltoetsen voor Frans en Engels en voor academisch Nederlands

De eerste week van het academiejaar brengen we je taalvaardigheid in kaart. Je krijgt een taaltoets academische lees- en schrijfvaardigheid en legt een instaptoets voor Frans en Engels af. Is je taalniveau niet zo goed? Je krijgt de kans om eraan te werken in de taalremediëringslessen.

Voor het verwerken van grote hoeveelheden, kan je al eens een kijkje nemen in de cursus van Bronnen en beginselen van het recht. Deze kan je aankopen bij de cursusdienst Universitas. Deze cursus is een mooi voorbeeld van een cursus aan de Faculteit Rechten qua omvang en moeilijkheid. Probeer deze cursus eens te lezen om te zien of je alles snapt en hoe snel je deze cursus kan verwerken. Dit geeft je een goed idee van de leerstof. En als je de opleiding begint, heb je al een deel van de leerstof gelezen / verwerkt: dat is een mooi pluspunt! We bieden ook workshops aan om strategieën te ontwikkelen om grote hoeveelheden te verwerken, maar dat is voor na je start aan de opleiding.

Verder kan je ter voorbereiding veel lezen, om zo leesstrategieën te ontwikkelen. Lees bijvoorbeeld regelmatig de krant en probeer in artikelen de kerngedachte aan te duiden en vraag je na het lezen van het artikel af: wat heb ik nu net gelezen? Wat zijn de belangrijkste gedachten in dit artikel? Ook zijn er workshops over academische taalvaardigheid die georganiseerd worden voor de start van het academiejaar. In deze workshops wordt gekeken naar vragen rond hoorcolleges volgen, wetenschappelijke teksten lezen en omgaan met academische woordenschat. Deze workshops kunnen je ook nog op weg helpen in je voorbereiding.