Wetenschappelijke dienstverlening

De leden van de universitaire gemeenschap die de initiatieven van het Instituut voor Samenwerking tussen Universiteit en Arbeidersbeweging ondersteunen, stellen individueel of collectief hun expertise ter beschikking van de sociale beweging door advies te verstrekken in specifieke materies en door deel te nemen aan door de vakorganisaties zelf opgezette bijeenkomsten voor studie en reflectie.

Anderzijds brengen de vakbonden praktijkvoorbeelden en casussen aan die vaak theoretische uiteenzettingen op studieavonden van de Universiteit stofferen met praktische problemen en feiten.