Rechten

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Het Instituut voor Samenwerking tussen Universiteit en Arbeidersbeweging (ISUA) verricht toegepast onderzoek ter versterking van de overlegpositie van werknemers.

Soms gaat het Instituut in op vragen van bepaalde sectoren (transport), van bepaalde groepen van werknemers (middenmanagement) of van de vakbonden gezamenlijk op landelijk niveau.

Momenteel ontwikkelt het ISUA samen met ACV, ABVV en ACLVB een instrument ter ondersteuning van werknemersvertegenwoordigers bij socio-technische aanpassingen in de organisatie van de arbeid. Op vraag van de transportbond ABVV bestudeert het ISUA de goede praktijken in andere Europese landen tegen sociale fraude en de mogelijke implementatie ervan. Dit zijn beide ESF-projecten. Sinds 2015 zijn we ESF-ambassadeur met het project ISO-AO (ESF = Europees Sociaal Fonds).

ISUA Internationaal

In 2019 deed het ISUA onderzoek naar het recht op verenigen en naar de arbeidsomstandigheden in de globale waarde keten. Op vraag van de delegees werkte ISUA samen met de delegees aan ‘solidariteit van onderuit’. Een actie onderzoek van delegees uit de retail, de logistiek, de metaal en de schoonmaak sector in samenwerking met Indische onderzoekers en activisten.