Structuur

Het Instituut voor Samenwerking tussen Universiteit en Arbeiders­beweging kent een paritaire bestuursvorm in die zin dat het bestuursorgaan tweeledig is samengesteld uit leden van de Antwerpse academische gemeenschap enerzijds en uit beleids­verantwoordelijken van de Antwerpse afdelingen van de drie representatieve werknemersorganisaties (ABVV, ACLVB, ACV) anderzijds. De academici die bij het bestuur van het ISUA zijn betrokken, komen uit de  faculteiten waarop het instituut voornamelijk steunt: de faculteiten rechten, economie en sociologie.
 
Voorzitter: prof. Anne Van Regenmortel
Coördinatie: mw. Dominique Kiekens
Secretariaat: mw. Nora Kasmi