Side header image

Internationale netwerken

Yerun

YERUN

Yerun staat voor Young European Research Universities Netwerk. Het netwerk is opgericht eind 2015 door een groep jonge universiteiten met als stichters Madrid, Antwerpen en Maastricht, om een stem te hebben op het Europese en internationale forum naast de andere ‘oudere’ gesettelde universiteiten. Er wordt ingezet op een nauwe samenwerking op een aantal specifieke gebieden. Dit jonge netwerk kent 18 universiteiten behorende tot de 50 under 50 binnen de QS Ranking.

Het Yerun-netwerk heeft 4 werkgroepen opgericht. Binnen elke participerende instelling is er een coördinator aangesteld die instaat voor de communicatie en informatiedoorstroom van en naar het Yerun-secretariaat en/of volledige netwerk.

Wil je graag meer weten? Neem gerust contact op met Joëlle Pletinckx.

Utrecht Network

Utrecht Network is een Europees netwerk van universiteiten die samenwerken rond internationalisering in brede zin en zet zich eveneens in om het internationale profiel van haar leden en de samenhang van de groep te versterken. Via actieve participatie worden de partners aangemoedigd om gezamenlijke activiteiten op te zetten die leiden tot verdere internationalisering van de universiteit en het onderwijs. Ervaring en expertise verworven op nationaal en internationaal niveau worden gedeeld om de hoogste kwaliteit te bereiken in het beheer van Europese en internationale projecten, uitwisselingen, universitaire diensten en organisatie.

Vanuit mondiaal perspectief zet het netwerk zich in om bruggen tussen culturen te bouwen door mobiliteitsplannen te ontwikkelen met partners in andere continenten.

De zes hoofddoelen van het netwerk zijn:

  • Internationalisering bevorderen
  • Openstaan voor nieuwe vormen van samenwerking
  • Actief reageren op het Europese HO-beleid
  • Doeltreffend samenwerken binnen het Network
  • De kwaliteit van de internationaliseringsprocessen verbeteren
  • Versterken van het profiel en de wereldwijde samenwerking organiseren

Wil je graag meer weten over Utrecht Network? Neem gerust contact op met Tim Berckmans.

Columbus 

Columbus is een vereniging van Europese en Latijns-Amerikaanse universiteiten. Het hoofddoel is om internationale samenwerking en institutionele ontwikkeling van de aangesloten universiteiten te bevorderen door managementprocessen en -structuren te verbeteren. Sinds 2014 zetelt UAntwerpen als één van de zes leden in de raad van bestuur.

Wil je graag meer weten over Columbus? Neem gerust contact op met Christiane Stallaert.

Nieuws