Meebouwen aan het Europa van morgen

Droom je ervan een deel van je universitaire opleiding te volgen in pakweg Oost-Finland of Madrid? Wil je een curriculum samenstellen met vakken van andere Europese universiteiten? Of werk je aan UAntwerpen, maar is België te klein voor je? Dan wil je alles horen over YUFE (Young Universities for the Future of Europe), een Europese universitaire alliantie waarvan UAntwerpen medeoprichter is.

Sinds december 2019 zijn tien universitaire instituten uitgegroeid tot een Europese universiteit die zich richt op de uitwisseling van studenten en medewerkers. Studenten kunnen delen van hun academische loopbaan aan een partneruniversiteit volgen of een interuniversitair curriculum samenstellen. Academisch en administratief personeel kan zijn loopbaan een nieuwe impuls geven met een kort of langer werkverblijf over de grenzen heen.

De YUFE-alliantie bestaat uitsluitend uit jonge universiteiten met een sterke focus op onderzoek en streeft ernaar een inclusieve universiteit te worden met een sterke Europese identiteit. Zij moet de bakermat worden van deskundigen met een brede blik die de Europese uitdagingen van morgen kan aangaan.

YUFE 2030​

In juli 2022 heeft de Europese Commissie YUFE de kans en de middelen gegeven om een vernieuwd partnerschap voort te zetten en zich verder te ontwikkelen tot een echte Europese universiteit. Met een geweldige score van 92/100 behoort YUFE nog steeds tot de meest veelbelovende Europese universiteitsinitiatieven!

Om te benadrukken hoe belangrijk deze alliantie voor ons is, zal de Universiteit Antwerpen taken op zich nemen in zeven van de twaalf gedefinieerde werkpakketten en de lead nemen in nog eens twee!

YUFE 2030 partners

Academic Members:

Non-Academic Members:

2023 Cyprus Declaration

of the YUFE Strategic Council