12e Anet Gebruikersdag - 2013

3 december 2013 - Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken - Gebouw Q - Promotiezaal

Volledige programma (pdf)

Lezingen

D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? (P. Gauguin) - Jan Corthouts

Slides - Volledige tekst
Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Waar gaan we heen? Paul Gauguin wist al in 1897 welke vragen wij ons vandaag op de 12e Anet gebruikersdag zouden stellen. Anet en Brocade hebben met de oprichting van de spin-off een belangrijke mijlpaal bereikt. Dus enige existentiële vragen zijn op hun plaats. Wat heeft Anet de voorbije jaren gerealiseerd? Wat betekent het spin-off verhaal voor Anet? Wat mogen we in de toekomst van Anet verwachten? Welke richting gaan de bibliotheekautomatisering in het algemeen en Brocade in het bijzonder nu uit?

Linked Open Data - een inleiding - Raf Guns

Slides
Linked Data en Linked Open Data zijn hot items, maar wat houden ze precies in? In deze lezing gaat Raf Guns in op de beginselen van Linked Open Data. We bekijken de basisprincipes, de achterliggende bedoelingen en de meerwaarde van Linked Open Data, maar ook de valkuilen die zich kunnen voordoen.

Laat van je horen! - Tom De Mey

Slides
Het Anet-team tracht haar gebruikers snel en efficiënt bij te staan met alle mogelijke vragen en opmerkingen rond Brocade en zijn data. In dit hele gebeuren speelt de helpdesk een speciale rol. Tom De Mey is de man achter helpdesk@anet.be en hij zal ons een verhelderende blik achter de schermen gunnen en laten zien welke weg je vraag aflegt binnen Brocade.

Een flexibele en wetenschappelijk verrijkende beschrijvingsmodule voor objecten - Karen Bowen

Slides
In 2012 besloot de Universiteit Antwerpen een nieuwe module te implementeren voor de beschrijving van de prentenverzameling van de bibliotheek. Het doel was om een handig werkinstrument te creëren om de objecten op een efficiënte manier stuk per stuk te kunnen registreren. De beschrijving van de essentiële elementen zorgt niet alleen voor een doeltreffend eigen beheer, maar bevordert tegelijk het wetenschappelijk onderzoek errond en vergroot de zichtbaarheid bij het algemene publiek. Nu ondertussen meer dan 700 prenten ingevoerd zijn, is er een voldoende basis om de vele troeven van deze module ten volle te kunnen tonen, zoals verrijkende links met andere Brocade modules (bv. authority records en de gewone bibliotheekcatalogus) en een vlotte koppeling met verschillende digitale weergaven van het object.

Wie? Wat? Wanneer? Een takenkalender kan helpen - An Marien

Slides
Al vele jaren bevat Brocade de module Takenkalender. Met deze tool kunnen vooraf gedefinieerde taken of gebeurtenissen toegekend worden aan bepaalde personen op bepaalde dagen. Aan de UAntwerpen wordt de takenkalender gebruikt om de dienstregeling voor de leeszalen op te stellen. An Marien hoopt je via deze lezing te inspireren om zelf aan de slag te gaan met deze eenvoudige en handige tool.

A-kaart en Erfgoedbibliotheek: Brocade als koppelaar van een mooi paar - Peter Rogiest & Alain Descamps

Slides
Op maandag 2 september 2013 stapte de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience over op de A-kaart als lezerskaart. De A-kaart is de spaar- en voordeelkaart van de Stad Antwerpen en intussen al goed ingeburgerd. Zij wordt gebruikt in de stedelijke musea, alle stedelijke bibliotheken, de cultuurcentra, het Ecohuis en de zwembaden. Om de overstap vlot te laten verlopen, diende de mogelijkheid ontwikkeld om de persoonsgegevens uit het A-kaartsysteem automatisch te kunnen overhevelen naar Brocade. Zo wordt omslachtige dubbele invoer vermeden en kunnen inschrijvingen sneller verlopen aan de balie.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Feniks, een onderdeel van Brocade, dat een framewerk aanbiedt voor het overhalen van lenersgegevens vanuit externe bronnen. Hierbij vormt de implementatie van de koppeling met de A-kaart databank slechts een van de modules die momenteel beschikbaar zijn. Zijn ook reeds voorhanden: de koppeling met andere bibliotheeksystemen (via SIP2 protocol) en de koppeling met andere eindgebruikers binnen dezelfde Brocade server.

De bezette leeszaal - Anke Jacobs

Slides
De drukte in de bibliotheken neemt steeds toe. Bezoekers, studenten in het bijzonder, zoeken vaak tevergeefs naar een plekje. Extra plaatsen kunnen niet altijd zomaar beschikbaar gemaakt worden. Informeren over de huidige bezettingsgraad is dan het minste dat we kunnen doen. Brocade maakt het mogelijk om tellingen van bezoekersaantallen op te slaan en te visualiseren. UAntwerpen gebruikt deze tool om in piekperiodes een druktemeter te tonen op de website en op informatieschermen in de leeszalen.

Ebsco Discovery Service @ UAntwerpen - Els Schaerlaekens & Tom De Mey

Slides
UAntwerpen biedt sinds de start van het academiejaar een Integrated Search platform aan voor haar studenten. Hier ging een heel traject aan vooraf. Hoe verliep het beslissingsproces en de implementatie? Het resultaat wordt aan de hand van een demo getoond.

Art & Architecture Thesaurus en Anet, een goede match? - Jef Tegenbos & Karen Andree

Slides
Op 1 mei 2013 werd door Anet gestart met de haalbaarheidsstudie naar het gebruik en de integratie van de Art & Architecture Thesaurus (AAT) in Brocade. Tijdens de aansluiting van verschillende museumbibliotheken bij Anet was namelijk de nood voor een gezamenlijk inhoudelijk ontsluitingssysteem ontstaan. Bij het onderzoek werd gefocust op de precisie van de AAT als ontsluitingsmiddel voor de museumbibliotheken. Daarnaast werd er gekeken naar de technische haalbaarheid van een eventuele conversie naar authority file-structuren van Brocade, de kostprijs en de licentievoorwaarden van de AAT en de recente web ontwikkelingen. Het waarom en de resultaten van deze studie worden toegelicht.

Beheer en ontsluiting van onderzoeksoutput van de Universiteit Antwerpen met Brocade - Rudi Baccarne

Slides
Wereldwijd houden onderzoeksinstellingen hun onderzoeksoutput bij in een Institutional Repository (IR). Veel instellingen kiezen hiervoor uit een beperkt gamma van software oplossingen. Dspace en Eprints zijn ongetwijfeld de bekendste. Sinds kort kan Brocade aan het gamma toegevoegd worden. In 2013 verliet de Universiteit Antwerpen voor het beheer van de IR het Dspace platform ten voordele van Brocade. Deze omschakeling moet de Universiteit enerzijds toelaten sneller en beter een antwoord te kunnen bieden op nieuwe vragen. Dit is geen overbodige luxe als je weet dat de records uit de repository zowel binnen als buiten de Universiteit Antwerpen worden overgenomen door steeds meer toepassingen. Anderzijds moet de interoperabiliteit en functionaliteit die internationaal wordt gewenst en voorzien is door de gekende repository platformen ook door Brocade worden waargemaakt. Omdat Brocade voldoende uitgerust was om hieraan te voldoen was een overstap in dit opzicht een logische keuze.
In deze presentatie worden de mogelijkheden en de uitdagingen van de nieuwe repository toegelicht.

Van manueel proces naar gebruikersproces - Marc Jeurissen

Slides
Vele handelingen in Brocade verlopen momenteel volgens een manueel proces, op vraag en uitgevoerd door Anet-medewerkers. Anet werkt eraan om veel van deze handelingen om te zetten in interactieve toepassingen waarbij het proces door jou zelf kan opgestart worden via een formulier en kan uitgevoerd worden in een gecontroleerde omgeving. Marc Jeurissen geeft ons een stand van zaken van het ontwikkelingsproces. Aan de hand van een voorbeeld zal hij ook tonen hoe zo een gebruikersproces kan opgestart worden en wat het resultaat kan zijn.

Met **reST** zetten we koers naar een uitgebouwd documentatieplatform - Richard Philips

Slides
Een software kan niet zonder degelijke documentatie. Hoewel er al heel wat documentatie voorhanden is, wil Anet hier verder op inzetten en een uniform platform uitbouwen waar alle documentatie makkelijk terug te vinden is. Wie met Brocade werkt, wil ook snel beknopte instructies vinden over het formulier waarin hij werkt. Zowel de globale documentatie als deze contextgevoelige informatie kan geleverd worden door het gebruik van reStructuredText (reST) en Markdown. Richard Philips licht de plannen van Anet op het vlak van Brocade-documentatie toe en laat je kennis maken met de voordelen van reST.

Het Middelheimmuseum: een uniek beeldenpark in Antwerpen - Marina Verhoeven

Slides
Anet is verheugd het documentatiecentrum van het Middelheimmuseum als nieuwe partner te mogen verwelkomen. Het Middelheimmuseum is uniek in kunststad Antwerpen. In een bijzondere setting biedt het openluchtmuseum een boeiend overzicht van meer dan honderd jaar beeldende kunst. Het gastvrije kunstenpark bekoort elk jaar meer dan 250.000 bezoekers en is gratis toegankelijk. Marina Verhoeven geeft ons een korte rondleiding voor en achter de schermen van het museum.

SESAM, open u! - Willy Van de Vijver

Slides Deel1 - Deel 2
Anet is verheugd het Stadsarchief en de Erfgoedbibliotheek van Mechelen als nieuwe partner te mogen verwelkomen. Het actieterrein van het Stadsarchief strekt zich verder uit dan de wettelijke zorg over de stedelijke documenten. Het is een historisch documentatiecentrum dat alle mogelijke informatie over de stad, de regio en haar bewoners verzamelt en toegankelijk maakt. Het Stadsarchief beheert sinds de 19de eeuw ook de uiterst rijke Stedelijke Erfgoedbibliotheek. De oorsprong ervan gaat terug tot 1760. Hoewel aanvankelijk de omvang bescheiden en de openbaarheid eerder beperkt was, is deze collectie daardoor een van de oudste Belgische stadsbibliotheken. Willy Van de Vijver opent voor ons de deuren van het Hof Van Habsburg.

Tips & Tricks voor het gebruik van je browser en Brocade - Luc Bastiaenssen

Slides
Brocade is zeer gebruiksvriendelijk. Toch kan het gebruik van enkele hulpmiddeltjes en weetjes het werken in Brocade nog aangenamer maken. We deden bij de inschrijving een oproep naar jouw tips & tricks. Luc brengt een overzicht van handige tools voor het gebruik van Brocade en je browser.